Annonse
Foto: Shutterstock.com

Underslag fra idrettsforeningens kasse

Spørsmål: Jeg er personalleder i en middels stor bedrift i Sør-Norge. Ved bedriften er det et eget bedriftsidrettslag, stiftet av ressurssterke ansatte. Nylig kom det frem at den som er kasserer i denne idrettsforeningen har begått et underslag fra denne idrettslagskassen. Vedkommende har i sitt arbeid som ansatt intet ansvar for forvaltning av penger eller verdier, og følgelig har han ingen mulighet for å begå økonomiske misligheter i sin jobb. Flere av kollegene har imidlertid gitt uttrykk for at de reagerer hvis han får beholde jobben. Kan dette være oppsigelsesgrunn? Han har jo egentlig ikke forbrutt seg mot arbeidsgiver.

Personalleder

Svar: Antagelig. Muligens kan det til og med være grunnlag for avskjed, med andre ord, at arbeidsforholdet opphører på grunn av grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Da må arbeidstager fratre på dagen uten oppsigelsestid. 

Når det gjelder underslag av bedriftsidrettslagets midler, er jo ikke det et pliktbrudd mot arbeidsgiver i seg selv. Samtidig er det såpass nære forhold at det bør bedømmes tilsvarende. Å forgripe seg på kollegers midler eller å stjele fra medansatte i garderoben, vil også med sikkerhet gi avskjedsgrunn. Hovedavtalens § 10-1 gir også arbeidstagere rett til å nekte å arbeide sammen eller under ledelse av personer som har vist slik utilbørlig opptreden at de etter alminnelig oppfatning av arbeidsgiver eller samfunnslivet bør kunne kreves fjernet. Dette må også tillegges vekt.

Nå nevner De intet om alderen til vedkommende, tjenestetid eller forsørgelsesbyrde. Slike momenter må også tas i betrakting når man skal vurdere reaksjon. Rammer det vedkommende hardt, bør man kanskje gi vedkommende anledning til å si opp selv og fratre etter eget ønske. Har han høy alder og forsørgelsesbyrde, bør man i et slikt tilfelle også vurdere å la ham beholde lønn i oppsigelsestiden, helt eller delvis.

SBDL v/advokat Arvid R. Ødegård

Annonse
Annonse