Annonse

Usunn lidenskap for jobben

Det mener doktorgradsstudent Ide Katrine Birkeland ved Handelshøyskolen BI.

Birkeland har gjort en undersøkelse blant 1200 medlemmer av en fagforening. De har svart på spørsmål om arbeidslidenskap, velvære, adferd og omgivelsene på arbeidsplassen, og funnene viser at rundt 40 prosent har en høy grad av harmonisk lidenskap for jobben sin. 15 prosent har en høyere score enn gjennomsnittet på det Birkeland omtaler som tvangsmessig lidenskap.

Mens harmonisk lidenskap virker positivt inn på velværet på arbeidsplassen, har tvangsmessig lidenskap mange negative sider. Ved tvangsmessig lidenskap tar jobben tar en uforholdsmessig stor del av livet, og jobben er knyttet opp til behov som sosial status eller selvfølelse. Høye nivåer av tvangsmessig lidenskap henger dessuten gjerne sammen med utbrenthet, jobbstress og konflikter mellom jobb og familie. Medarbeidere med tvangsmessig lidenskap har også en tendens til å oppføre seg mer uhøflig overfor kolleger enn andre.

Mellom 2,5 og 3 prosent av deltagerne var sterkt preget av tvangsmessig lidenskap. Et flertallet av dem var menn.

Dette skriver Handelshøyskolen BI i en artikkel hos forskning.no. Deltagerne i undersøkelsen har høyere utdanning og jobber både i privat næringsliv og i offentlig sektor

Annonse
Annonse