Annonse
Mange bruker nettverket sitt når de søker etter ny jobb, viser ManpowerGroups undersøkelse. Foto: Shutterstock.com

Vi foretrekker nett og nettverk i jakten på ny jobb

Undersøkelsen fastslår at Ola og Kari Nordmanns foretrekker stillingsannonser på internett når de skal søke jobb.

Hele 45 prosent oppgir stillingsannonser på nett som den mest aktuelle metoden for å skaffe seg ny jobb. Menn og kvinner, ansatte i offentlig og privat sektor ser dette som en aktuell metode i like stor grad. I tillegg oppgir en av tre at venner og bekjente er en aktuell metode i jobbjakten.

– Det er interessant nettverket har en så sterk posisjon blant norske arbeidstakere med tanke på jobbskifte. Dette viser viktigheten av et godt nettverk og evnen til å ta det i bruk, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

Sjekker interne muligheter

Nordmenn er aktive på mange kanaler når de skal søke jobb, og tradisjonelle kanaler for jobbsøking holder en sterk posisjon. 39 prosent bruker fortsatt ”stilling ledig”-annonser i aviser/fagblader. Nær 2 av 10 kontakter også nåværende arbeidsgiver om mulighet for karriereendring.

– Når du kommer i modus for jobbskifte, er det klokt først å sjekke hvilke interne muligheter som finnes. Kampen om arbeidskraften i dag er hard, og arbeidsgivere er interesserte i å beholde medarbeiderne, sier Brath.

Sosiale medier har foreløpig ikke blitt en betydelig kanal for jobbsøking, bare 10 prosent av nordmenn oppgir sosiale medier som en aktuell metode for å skaffe seg ny jobb.

– Det er interessant at norske arbeidssøkere er såpass tradisjonelle i jakten på ny jobb. Vi mener likevel at rekruttering via sosiale medier forsterker og synliggjør de ledige stillingene, og at det vil bli en svært viktig arena for å koble arbeidstakere med nye arbeidsgivere framover, sier Brath.

2 av 10 ønsker vikariat

Når det gjelder ansettelsesform viser undersøkelsen at fast ansettelse er hovedprioritet, og 9 av 10 oppgir fast ansettelse som mest attraktivt. Samtidig er det 20 prosent som sier de kan tenke seg å jobbe som vikar.

– Vikariat er en viktig inngangsport til arbeidslivet, både for unge som er i starten av karrieren og for voksne som ønsker å gå i en ny retning jobbmessig, sier Brath.

Lojale medarbeidere

1 av 4 nordmenn forventer at de blir i nåværende stilling i 10 år eller lenger, viser Work Life-undersøkelsen. På dette spørsmålet er det ikke forskjell på menn eller kvinner eller mellom privat og offentlig sektor. Undersøkelsen viser derimot en klar tendens til at de under 30 år forventer å bli i nåværende stilling i kortere tid enn de over 30 år. I aldersgruppen 40–49 år er det fire av ti som forventer å bli i nåværende stilling i mer enn 10 år.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion i september 2014 på oppdrag fra ManpowerGroup, 1000 respondenter i et landsrepresentativt utvalg.

Annonse
Annonse