Annonse
Foto: Ken Doerr

1500 milliarder dollar i fremtidige oljeinvesteringer kan legges på is

Ifølge en ny analyse omtalt i Financial Times har fallet i oljeprisen gjort at opptil 1500 milliarder dollar i fremtidige globale oljeinvesteringer kan bli lagt på is. Med dagens pris på i underkant av 50 dollar fatet lønner prosjektene seg rett og slett ikke.

Ifølge analytikerne i Wood Mackenzie kommer investeringene til å falle med mellom 20 og 30 prosent hvis ikke oljeprisen skulle øke igjen innen kort tid. Rapporten anslår at det er kuttet 200 milliarder dollar allerede etter kun et år med lavere oljepris. 

Til nå står amerkansk skiferolje for de kraftigste investeringskuttene.

Fallet i oljeprisen henger sammen med Saudi-Arabias beslutning om å øke egen produksjon for å kapre markedsandeler - spesielt fra amerikansk skiferolje som har vist seg overraskende konkurransedyktig. Lavere etterspørsel fra Kina spiller antagelig også inn på prisfallet.

Wood Mackenzie tror videre at oljeservice-selskapene vil fortsette å bli hardest rammet. I rapporten heter det at: "Dette vil ha massiv påvirkning på oljeservice-sektoren".

 

Annonse
Annonse