Annonse

5 måter arbeidslivet endrer seg på

Avisen Guardian ser for tiden på fremtidens arbeidsliv i en serie med artikler. De har identifisert fem måter arbeidet endres fundamentalt i dag slik at fremtidens jobber ikke vil være til å kjenne igjen.

1) Arbeidsplassens struktur

Karrierestigene vil ikke gå oppover, de vil gå sidelengs, bakover og plutselig er man ute eller på toppen. Bakgrunnen er færre lag i jobbhierarikiet, og at økende grad av spesialisering gjør at man løser oppgaver på tvers av mange av de gamle siloene som kunne finnes i en virksomhet.

2) Kunstig intelligens

Robotene kommer, det har vi jo hørt om en stund nå. Og de kommer til å ta livet av kanskje så mye som halvparten av alle dagens jobber. Grunnen til at mange tror at robotene faktisk er ute etter jobben din denne gangen, er at utviklingen av såkalt maskin-læring har gjort noen viktige gjennombrudd. Dessuten har digitaliseringen og fremveksten av data alle steder gjort denne type arbeidskraft mer interessant. Denne uken kunngjorde SR-bank i Stavanger til Dagens Næringsliv at de skulle ansette noen roboter til å gå igjennom enkelte sider ved kundenes lånesøknader.

Mange av ekspertene tror ikke jobber som innebærer en meningsfull menneskelig kontakt, vil bli byttet ut med roboter. 

3) Den menneskelige skyen

Nettsider som finner freelancere jobber er i enorm vekst for tiden, tenk bare på taxi-tjenesten med ambisjoner om verdensdominas Uber, eller den norske tjenesten Nabobil.no. Fenomenet har flere navn, delingsøkonomien, prekariatet eller gig-økonomien, men det som er sikkert er at gamle forretningsmodeller har vanskelig for å forsvare seg mot nyvinningene.

Ifølge McKinsey kan så mange som 540 millioner arbeistakere innen 2020 leve av å utføre korte oppdrag gjennom slike tjenester. Det kan føre til en oppsplitting av tidligere ordninger som kollektive forhandlinger ettersom alle jobber for seg selv. LO er nok ikke alene i å følge utviklingen med argusøyne.

I dag er dissene markedene så og si uregulerte. Guardian peker på at bedriftene som ikke selv blir utsatt for denne type konkurranse er de åpenbare vinnerne fordi de nå får tilgang på enkel og billig arbeidskraft.

4) Overvåkning på jobben

I de siste par årene har teknologien gjort det mulig å overvåke det meste, også egen kropp og helse. Det har ført til en rekke spesielle og uungåelige situasjoner som forsikringsselskap som tilbyr lavere premier for de som lar seg overvåke. Dingsene har selvsagt også kommer til arbeidsplassen. Ifølge analyseselskapet Gartner var det i 2014 om lag 10 000 selskaper som tilbød sine ansatte fitness-trackere. Og det blir veldig mange flere neste år, Gartner ser for seg at nesten alle selskaper med flere enn 500 ansatte vil gjøre det samme. Målet er å få ned sykefraværet.

5) Slutt på pensjonsalderen

I Norge har vi gjennomført en stor pensjonsreform hvor sluttresultatet for alle offentlig ansatte fortsatt ikke er ferdig forhandlet, men som i stor grad innebærer at vi må stå lenger i arbeid og ta større del av risikoen for penjonssparingen selv. Det er egentlig en gladsak, med dagens lange levealder klarer ikke velferdsstaten finansiere så lange pensjoner som det fort kan bli snakk om når folk i snitt lever langt opp i nittiårene og slutter å jobbe fra tidlig seksti.

Det vil bli mange gråhårete på arbeidsplassene fremover, eller kanskje ikke. I dag er det et voksende problem at flere arbeidsplasser ikke finner plass til sine eldre arbeidstakere. Tanken er at yngre jobber raskere og har mer oppdatert kunnskap. Erfaring har egentlig ikke så gode kår.

Guardian peker på et senter i Japan, et land kjent for å ha blitt truffet først av eldrebølgen. Silver Human Resource Center gir statssubsidiert deltidsarbeid for folk over 60. Og de har fått positive resultater, ifølge avisen.  

Annonse
Annonse