Annonse
UDI-direktøren Frode Forfang og PU-sjef Kristin Ottesen Kvigne holdt mandag ettermiddag en pressebrifing om den aktuelle flyktningsituasjonen med store ankomster over Storskog. Foto: NTB-scanpix.

Asylsøkere sist uke: Rekordankomst i nord – liten nedgang i sør

1113 asylsøkere kom til Norge over grensen mot Russland på Storskog i Finnmark sist uke (uke 45). Aldri har flere asylsøkere kommet den veien i løpet av en uke. Totalt kom det 2452 asylsøkere til Norge sist uke Også totalantallet er «ny ukerekord».

På grunn av den store pågangen over Storskog endrer nå UDI strategi, og setter store ressurser inn på å behandle asylsøknadene til de som kommer nordfra og som høyst sannsynlig ikke får opphold. Hensikten er å bremse antall ankomster denne veien gjennom rask behandling og rask retur.

På en pressekonferanse mandag ettermiddag uttalte UDI-sjef Frode Forfang at ankomstmønstret i nord har endret seg radikalt bare i løpet av et par, tre uker. Ikke bare er det kommet flere, men mens det frem til for et par uker siden hovedsakelig var syrere som kom – omtrent to tredeler – var det sist uke et flertall afghanere. Totalt kom det 899 afghanere til landet sist uke – mot 692 syrere. Og det er altså over Storskog de fleste afghanerne finner veien. Også mennesker fra Pakistan og Bangladesh kommer nå til Norge via Storskog, forteller Frode Forfang. Ingen av disse har krav på beskyttelse i Norge.

Afghanistan-boom

Antall asylsøkere til Norge siste tre uker. Etter nasjonalitet og totalt. 

Kilde: UDI

Konsekvenser

Ifølge UDI-sjefen var nesten 40 prosent av de 1 113 asylsøkerne som kom via Storskog i forrige uke, grunnløse asylsøkere.

– Det er også mange som kommer fra Pakistan og Bangladesh. Vi må sende et tydelig signal til disse gruppene, med det formålet å begrense ytterligere vekst i asylsøkere fra akkurat de samme gruppene, slik at vi heller kan bruke ressursene på dem som har beskyttelsesbehov, understreker Forfang.

Flesteparten av afghanerne er enslige, voksne menn, ifølge UDI. Og nesten samtlige av dem vil få avslag på sin asylsøknad. Selv om ikke hele Afghanistan anses som trygt, så blir man som voksen sendt tilbake til et trygt område i landet. Situasjonen er noe annerledes for barn og unge under 18 år. De ses ikke på som like mobile som voksne.

Den kommende innsatsen for rask retur av afghanere og andre såkalt grunnløse asylsøkere, vil få konsekvenser for syrere og andre som venter på behandling av sine søknader om beskyttelse, forteller Forfang.

– Det er klart det vil få konsekvenser. Dette er ikke et valg mellom to goder. Syrerne som er kommet må vente lenger før de får behandlet sin søknad. Det betyr at de må være lenger i mottak. Det er beklagelig. Men slik er situasjonen nå, sier UDI-sjefen.

Rekord i nord – liten nedgang i sør

Antall asylsøkere til Norge siste tre uker – totalt, over Storskog og ander grensestasjoner.

Kilde:UDI

Færre kommer over Svinesund

Men dersom man ser på tallene for sist uke, så kan det være grunn til forsiktig optimisme, dersom man legger til grunn at situasjonen på Storskog er midlertidig, og vil roe seg når – og hvis – man får på plass effektiv retur.

Antall asylsøkere som kom til Norge via andre grensestasjoner enn Storskog – da først og fremst over Svinesund, samt noen via tog, ferger og fly – gikk faktisk noe ned sist uke – fra 1572 (i uke 44) til 1339 sist uke (uke 45). Det er faktisk 233 færre i løpet av en uke. Men legger man på de 1113 som kom nordfra via Russland, blir totalen på 2452 – 87 flere enn uken før. Over Storskog økte antallet med 320 sist uke – fra 793 til 1113. 45,4 prosent av alle asylsøkere som kom til Norge sist uke, kom over Storskog. 

Annonse
Annonse