Annonse
Selv om en arbeidstaker er 50 prosent sykmeldt, betyr det ikke at vedkommende skal være på jobb 50 prosent av tiden og ha 50 prosent lønn. Foto: Freeimages

Betaler for mye sykepenger

Selv om en arbeidstaker er 50 prosent sykmeldt, betyr det ikke at vedkommende skal være på jobb 50 prosent av tiden og ha 50 prosent lønn.

– Det er en utbredt misforståelse i arbeidslivet at en arbeidstaker som er 50 prosent sykmeldt skal være på jobb halvparten av tiden, og få halv lønn fra arbeidsgiver.  Dersom dette skal bli riktig må den ansatte arbeide 100 prosent halve dagen, sier Infotjenesters trygderettsekspert Atle Torp til nettsiden Adekvat.no.

Han hevder at mange arbeidsgivere gjør dette i dag, selv om arbeidstakerne ikke klarer å gi alt når de er på jobb.

– Mange av de sykmeldte er syke hele tiden; også når de er delvis tilstede på jobb. Det betyr at de har en nedsatt arbeidsevne, og at de ikke har mulighet til å yte 100 prosent i tiden de er på arbeidsplassen. Arbeidsgiverne er ikke flinke nok til å vurdere den sykmeldtes faktiske arbeidsprestasjon og ender dermed opp med å betale for mye, sier Torp til nettstedet.

Allerede i 1997 ble det presisert i lovverket at gradert sykmelding skal måles mot mengden utført arbeid, og ikke mot tiden vedkommende er på arbeidsplassen.

Annonse
Annonse