Annonse
Autobahn nær Essen i Tyskland. Tyskerne kjører fortsatt mest i et Europa som kjører stadig mindre bil. Foto: AFP PHOTO / PATRIK STOLLARZ

Bilbruk: Mer i Norge, mindre i EU

Mens europeerne kjører stadig mindre med bil, øker bilbruken i Norge. I 2013 kjørte norske personbiler 61,1 milliarder personkilometer. Det var 12 ganger mer enn i 1960. Det viser en ny rapport om samferdsel og miljø sammensatt av SSB.

Ved utgangen av 2014 var det registrert rundt 3,8 millioner motorkjøretøyer i Norge. Om lag 2,5 millioner av disse var biler, det gjør at biltettheten i Norge nå er på rundt 480 biler per 1000 innbyggere. Til sammenligning har landet med høyest biltetthet i Europa, Italia, 610 biler per 1000 innbyggere.

Det såkalte transportarbeidet med personbil i EU var i 2012, det siste året SSB har data fra, på 4613 milliarder personkilometer som er en nedgang på 2 prosent fra året før. Forrige gang bilbruken var så lav, var i 2005.

Likevel er det fortsatt bil som er det dominerende transportmiddelet i Europa også. I de 28 Eu-landene er andelen personkilometer som er utført i personbil på 72 prosent av totalen.

Selv om bilbruken er høy i Norge, blir den kanskje stadig mer miljøvennlig. Fra 1690 el-biler i 2008 har den elektriske bilparken økt til 38650 el-biler ved utgangen av 2014 - en dobling fra året før.

SSB
Annonse
Annonse