Annonse
Noen er bare ikke født til å lede. Foto: David Salafia

Dårlige mennesker kan ikke kurses til å bli gode ledere

Det skriver professor Linda Lai ved Handelshøyskolen BI i Dagens Næringsliv. Lai er opptatt av hva ledelseslitteraturen ofte ikke gir råd om. Ifølge henne sies det lite om hvem som ikke burde være ledere. Dette er personer som terroriserer de ansatte og som leder organisasjonen inn i kriser.

Lai peker på at slike mennesker har flere fellestrekk: De misbruker lett makten de får. De meler egen kake og påfører andre skade og ulemper. De har en tendens til å presse, baksnakke og trakassere medarbeidere.

De er ofte perfeksjonistiske og kontrollerende, og de gir medarbeiderne liten tillit og selvstendighet til å utføre arbeidet sitt. Samtidig misbruker de makten de har til å skjule egne svakheter og til å fremstå som mer vellykkede enn de egentlig er, skriver hun.

Og enda verre: Destruktive ledere har en tendes til å bryte regler og velge fremgangsmåter som er uteiske og i noen tilfeller direkte ulovlige.

Lai mener slike mennesker ofte har skyhøye ambisjoner, og at de er villige til å føre andre bak lyset for å oppnå ambisjonene - ofte på tross av mangelfulle kunnskaper og evner.

Kort sagt er de narsissister og reagerer på nederlag og kritikk med sinne og bortforklaringer. 

Lai tror ikke destruktive ledere blir bedre av kursing og utdanning. De vil uansett ikke føle at de har behov for det siden de er mindre åpne for andre tilbakemeldinger enn smiger og applaus.

Hennes råd er å sile ut ledere med destruktive personlighetstrekk tidlig. 

Kanskje bør man bruke prøvetid på et par år i større grad, skriver hun.

Annonse
Annonse