Annonse
Et togsett krysser polarsirkelen Foto: NSB

Dette kan bli den nye norske jernbanen

Regjeringen har jobbet med den planlagte jernbanereformen i stillhet. Men i dag informerte konsernsjef Geir Isaksen de ansatte i NSB om retningen på jernbanereformen og kunne med det skinne litt lys på prosessen.

Han viser til at Arbeidstakernes organisasjoner, Jernbaneverket, Flytoget, Jernbanetilsynet og NSB er gjort kjent med innholdet i forslaget i muntlige redegjørelser fra Samferdselsdepartementet den siste tiden.

Samferdselsdepartementet har i møtene understreket at reformforslaget ikke er endelig behandlet i regjeringen. Arbeidet skal munne ut i en stortingsmelding som skal behandles i Stortinget.

Dette er regjeringens foreløpige forslag, slik det har blitt skissert muntlig:

  • Det etableres et eget Jernbanedirektorat som får det overordnede ansvaret for planlegging og koordinering av jernbanen
  • Det etableres en rendyrket infrastrukturforvalter, som også får ansvaret for all jernbanerelatert eiendom
  • Alt togtilbud konkurranseutsettes i 6-8 anbudspakker
  • Naturlige fellesfunksjoner for jernbaneselskapene (eksempelvis materiell, billettsystemer, ruteplankompetanse) skal gjøres konkurransenøytrale og løftes ut av NSB
  • Det etableres et materiell- og vedlikeholdsselskap, som skal eie og vedlikeholde tog
  • Rom Eiendom foreslås splittet, hvor jernbanerelatert eiendom skal ligge under infrastrukturforvalter, mens utviklingseiendom ikke lenger skal ligge under Samferdselsdepartementet
  • Fremtidig eierskap til forretningsområdene i NSB-konsernet er fortsatt ikke avklart

Om det som er foreslått faktisk blir innført, vil det gi store strukturelle endringer av jernbanesektoren, og få vidtrekkende konsekvenser for NSB.

Styret i NSB vil i løpet av neste uke gi sine synspunkter på forslaget til jernbanereform overfor departementet, ifølge konsernsjef, Geir Isaksen i NSB.

Isaksen understreker at det vil bli informert grundigere om jernbanereformen når endelig forslag legges fram av regjeringen. Dette er ventet til våren.

Han har følgende råd til alle ansatte i tiden som kommer:

– Jo bedre vi alle leverer til våre kunder og oppdragsgivere, desto bedre rustet er vi for fremtiden. Vi må alle bestrebe oss på å gjøre en best mulig jobb, selv om det kan være krevende når det skapes usikkerhet rundt våre framtidige rammebetingelser, sier Isaksen i et innlegg på intranettet til NSB.  

 

Les også: Regjeringen sluttfører reformen med NSB på sidelinjen.

Annonse
Annonse