Annonse
Sett deg inn i den nye ferieloven som trådte i kraft fra 1. januar i år. Foto: Freeimages

Endringer i ferieloven

Ifølge arbeidstakerorganisasjonen Delta gir endringen deg et bedre vern hvis du for eksempel blir syk i ferien. Arbeidsgivers plikt til å sørge for ferieavvkling gjøres tydeligere, skriver organisasjonen på sine hjemmesider.

Overføring av ferie

Hovedregelen er at alle arbeidstakere har rett og plikt til å avvikle full ferie. Dette gjelder også når du skifter arbeidsgiver.

Det innebærer at all lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret, skal overføres til neste ferieår. Dette gjelder også dersom du for eksempel har vært syk over flere år, og av den grunn har mye ferie til gode. Ferien må tas ut i feriedager, ikke penger. Det er ikke lov å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet. Dette gjelder også for ansatte i permisjon. Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge, slik at du får avviklet full ferie. Dersom dette ikke har vært mulig, vil det ikke være noe begrensninger for hvor mye ferie du kan overføre til neste ferieår. Delta anbefaler deg derfor å inngå en skriftlig avtale med arbeidsgiver, slik at du sikrer at all ferien din blir overført.

Syk i ferien

Hvis du blir syk i ferien har du krav på erstatningsferie allerede fra første sykedag. Samtidig fjernes alle muligheter til å veksle inn ferie som ikke er avviklet til lønn.

Hvis du blir helt arbeidsufør i ferien kan du kreve ferien erstattet fra første sykedag. Kravet må dokumenteres med en sykmelding. Tidligere måtte du være syk i minst seks virkedager i ferien for å kunne kreve erstatningsferie.

Blir du syk i ferien, husk på følgende:

  • Kravet er at du er helt arbeidsufør
  • Du må ha sykmelding
  • Kravet om tilsvarende antall feriedager erstattet senere i ferieåret må fremsettes straks du er tilbake på arbeid

 

 

 

Annonse
Annonse