Annonse

Forbud mot hijab

I et TV-opptak med Aftenposten gjør Hadia Tajik, nesteleder i Arbeiderpartiet, det klart at hun vil ha forbud mot hijab i barneskolen fordi det representerer en seksualisering av barn. Hun har ikke noen som helst forståelse for at «barn skal dekke til sin skjønnhet». Det er et tankekors at vi i Norge, der vi ikke har tradisjoner for å regulerer folks påkledning, skal gripe inn. Men av hensyn til barna og for å fremheve likestilling som en avgjørende verdi, går hun inn for et forbud. Arbeiderpartiet har ikke programfestet et forbud.

Ikke noe problem

Terje Andersen, rektor ved Tøyen og Vahl skoler i Oslo, sier at det ved hans skole er så mange elever som bruker hijab at han ikke legger merke til det.

– Jeg skjønner ikke helt poenget med dette forslaget, spesielt ikke med tanke på den tilspissede tiden vi er inne i nå. Foreldrene sender barna til skolen med hijab på grunn av tradisjon, og det ville vært rart om vi plutselig skulle forby det, sier han. Andre rektorer ser det på samme måte.

Det er grenser for hvor mye av vår egenart vil skal skjule eller kompromisse med

Høyre har tidligere gått imot et hijab-forbud, men partiets representant i justiskomitéen Anders B. Werp, er klar for å vurdere saken på nytt. Han vil vurdere kvinneperspektivet i forhold til religionsfriheten og den enkeltes rett til å velge hvordan en vil gå kledd.

Da Stortinget drøftet saken i 2010 og 2011, var det kun Frp som var klar for å legge restriksjoner på hijab-bruken. Utdanningsforbundet var imot den gang, og de er imot i dag.

Frykt for «fornorskning»

Det har ikke kommet inn rapporter fra skoler som gir grunnlag for å si at hijab representerer et problem. Det kommer imidlertid jevnlige meldinger om at innvandrerforeldre holder igjen barna når det gjelder skoleturer eller andre arrangementer av frykt for at barna skal bli «fornorsket». Å utstyre ei jente med hijab har for foreldrene ikke noe med seksualisering å gjøre. Poenget er snarere å markere avstand i forhold til «det norske». Hijab må tolkes som et bevisst signal om annerledeshet, et uttrykk for en reservasjon om det norsk kultur representerer.

Hvis det er slik det forholder seg, er det riktig å innføre et forbud mot hijab. Før et forbud innføres er det viktig at politikerne gjør seg kjent med innvandrerforeldres begrunnelse for å utstyre jentene med hijab.

Et forbund mot hijab vil være et kraftig signal til foreldrene om at barna må tilpasse seg kultur og holdninger i Norge. Skal vi lykkes med integreringen, må innvandrere droppe en del tradisjoner og holdninger som preger det landet de kommer fra. Det er innvandrerne som skal tilpasses de verdier vi bygger samfunnet vårt på. Vi skal ikke møtes på halvveien, men vi skal vise forståelse og toleranse for forskjellene.

UDI krevde for en uke siden at kristne leirsteder som skal ta imot asylsøkere, måtte fjerne all kristen symbolikk. De forlangte nøytralitet. Etter at flere leirsteder ga beskjed om at de ikke ville skjule sin identitet, gjorde UDI retrett. Flyktninger som kommer hit må tilpasse seg. Det er grenser for hvor mye av vår egenart vil skal skjule eller kompromisse med.

Når det gjelder hijab handler det om at foreldrene aktivt følger opp at barna deres integreres raskt og godt i samfunnet ved å «bli like» barna fra Norge med hensyn til grunnleggende verdier og holdninger.

 

Annonse
Annonse