Annonse
Eksteriør av luftegården i nye Halden fengsel med grafitti kunst av Dolk Lundgren. Foto: Foto: Heiko Junge / Scanpix

Fulleste fengsler noensinne

Hittil i år har fengslene hatt en gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse på 98,1 prosent, det høyeste tallet noensinne, skriver Bergens Tidende.

– Det er bare blitt verre og verre de siste par årene. Beleggsprosenten vi har nå er veldig høy, noe som betyr at vi har smekkfulle hus, sier Kriminalomsorgsdirektoratets direktør Marianne Vollan.

Det høye belegget innebærer at soningskøene blir lengre og at det blir færre varetektsplasser tilgjengelig. Dette er en situasjon som har bygget seg opp over tid, påpeker Vollan.

– Sammenlignet med våre naboland har vi en stor andel utenlandske statsborgere i fengslene, rundt en av tre er utenlandske. I tillegg har vi et enormt vedlikeholdsetterslep. Vi har en gammel bygningsmasse som har vært forsømt over lengre tid, noe som gjør oss veldig sårbare når vi må stenge ned for oppussing, sier hun.

Den eneste løsningen er å bygge nye fengsler, mener Vollan. I mellomtiden er hun glad for at Stortinget har sluttet seg til regjeringens avtale om soning i Nederland, noe som tilfører fengselssystemet 242 plasser. (©NTB)

 

Annonse
Annonse