Annonse
Foto: ID 27486083 © Bahrialtay | Dreamstime.com

Går til kamp mot ordet talent

Lucy Kellaway har med skarpe penn dekket ledelse og arbeidsliv for den britiske næringslivsavisen Financial Times i 20 år, og under tittelen «My new rule of competition begins with a war on talent» har hun nå skrevet om sin irritasjon over stadig tilbakevendende oppfordringer om å kjempe for talentene.

Talent er et begrep som blir mye brukt innenfor personal og ledelse, også her hjemme på berget. Det snakkes om kartlegge talenter, jakte på talenter, beholde talenter og om å utvikle talenter. Vi hører om kampen om talentene, og det kjøres i gang talentprogrammer.  

Kellaway reagerer på at begrepet «talent» brukes i så mange sammenhenger i arbeidslivet, og hun omtaler det som løgn. Hvorfor? Fordi de aller fleste av oss ikke er ekstra talentfulle, men gjennomsnittlige.

Talenbegrepet brukes overalt, også om opplæringsprogrammer som gjelder alle ansatte. Kellaway tror imidlertid ikke at folk føler seg bedre av å bli omtalt som talenter. Hun mener tvert imot at språkbruken bidrar til å gjøre arbeidslivet mindre menneskelig, på samme mot som ordet «ressurser» gjør det. I kombinasjon med ordet talent har det også oppstått en del meningsløse metaforer, mener Kellaway, og som trekker frem «talent pool» som et eksempel. Et bilde som, hvis man tolker det bokstavelig, henspiller på at du har en masse smarte mennesker svømmende rundt i en dam med stillestående vann.

Lucy Kellaway slår et slag for å bytte ut ordet talent, for eksempel med ordet «worker». Det er et klart, presist og ærlig ord, mener hun.

På norsk har vi ordet medarbeider. 

Annonse
Annonse