Annonse
Det vil være et fortrinn for oss å drive valgkampen på en leken måte, sier partisekretær Lars Gaupset i Miljøpartiet De Grønne Foto: Miljøpartiet De Grønne

Hjelp, vi vokser

7000 nye medlemmer har partiet fått i år. Nye lokallag vokser frem. Nå er det 200 av dem.

Utfordringen er at alle lagene skal ha service fra partikontoret.

 – Det er spennende at vi vokser. Utfordringen er å bygge ut støttefunksjoner rask nok slik at vi klarer å holde tritt med behovet for oppfølging og styrking av lokal- og fylkeslag, sier Gaupset.

 Han fastslår at de må utvide staben, som i dag er syv personer.

Valgkampen

I ukene fremover skal staben på kontoret i Oslo styrke partiets kandidater til å drive valgkamp. De skal kunne presentere seg og politikken, og mange medlemmer skal presentere partiet på stand. En konkret utfordring, forteller Gaupset, er å utvikle god nok intern kommunikasjon. Målet er å få en god nok digital plattform for oversiktelig deling av informasjon. I dagens løsning kan informasjon være vanskelig å finne. Det går utover muligheten til samhandling.

Det henger ingen prosenttall på partikontoret som viser hva målet er for kommunevalget. I stedet for å sette et slikt mål, har partiet sagt at en bedre oppslutning enn ved stortingsvalget er en seier.

– Tre-fire prosent er et godt resultat for oss. Da får vi ti ganger så mange folkevalgte lokalt som i dag, sier Gaupset.

Han er fornøyd med at de har klart å stille liste i 200 kommuner.

– Det er viktig å være landsdekkende. Da kan vi bredde ut profilen, og ikke bare ha styrke i byene. Også med tanke på stortingsvalget er det viktig å være til stede i distrikter. Det gir ekstra styrke, sier Gaupset.

Kanalene Miljøpartiet De Grønne satser på i valgkampen er de samme som hos politiske partier flest. Sosiale medier, treffe velgerne ansikt til ansikt på stand og svare folk som kontakter partiet over Facebook og andre treffsteder på nettet.

– Dette bruker vi mye ressurser på, sier Gaupset.

Han forteller at alle listetoppene ble samlet i mai. Kandidatene til fylkesting og storbyene er kurset spesielt. Mange har fått kursing i bruk av sosiale medier.

De fleste lokallag er i ferd med å få egne nettsider. Partikontoret sentralt skal hjelpe til med å gi nettsidene et estetisk løft. Selv om lokallagene har egne sider, skal sidene løftes over til partiets dataserver. Det vil gjøre det lettere å gi bistand.

Kreative stunt

– Vi vil forsøke å skille oss ut ved kreative stunt lokalt i valgkampen. I en aksjon i Hamar pyntet våre lokale folk et busskur og fikk en del oppmerksomhet i media rundt det, sier Gaupset.

Sykkelvogner og mobile stands er andre annerledesheter partiet har lansert i valgkampen så langt.  De har delt ut basilikum til passasjerer som takk for at de reiser kollektivt. Gaupset sier at de ikke kommer til å sitte i Oslo og pønske ut stunt. Det vil være noe grasrota kommer opp med. Partikontoret sentralt bistår med brosjyrer, buttons og t-skjorter. Det gir brukerstøtte til nettsidene og råd om hvordan man kan gå frem i media. Regionskontorene følger opp. Gaupset forteller at de dessuten har laget en bok om hvordan selge inn saker til media.

– Det vil være et fortrinn for oss å drive valgkampen på en leken måte. Vår styrke er at vi er et nytt tilskudd som har satt nye temaer på dagsorden. Vi har derfor en engasjert medlemsmasse, sier Gaupset.

Saker

Sakene partiet satser på er:

  • Grønn, bærekraftig by- og tettstedsutvikling
  • Planlegge boligbygging ved kollektivknutepunkt
  • Erstatte oljeavhengige arbeidsplasser med grønne
  • Kollektivtransport
  • Sykkelveier
  • Stoppe veiutbygging
  • Energieffektivisering i bygg

Det vil variere lokalt hvilke saker som er mest aktuelle, poengterer Gaupset.

– Vi har en hovedretning hvor disse sakene er blinket ut. Det ligger i kortene at lokallagene skal huske på disse, men hvert lag fokuserer på de lokale sakene de vil.

Voksesmerter

Lars Gaupset forbereder seg på at partiet får voksesmerter. Mange mennesker skal skoleres i politisk arbeid og mange nye by- og kommunestyrerepresentanter skal ha støtte og skolering.

Umiddelbart etter kommunevalget, settes stortingsvalget i 2017 i fokus. Gaupset regner med at partiet blir mer synlig nå som det får mange flere folkevalgte.

– Det blir en jobb for oss å dyrke frem talenter. Vi må bygge neste generasjon grønne politikere. Vi ser mange som har potensial til å komme langt. De må bruke kommunestyret til å lære seg håndtverket, sier Gaupset.

Han poengterer at de er seg bevisst den fallgruven det er å satse for mye på én karismatisk person, slik Kystpartiet gjorde.

– Vi må ikke bli et enmannsparti og neglisjere organisasjonsutviklingen. Det vil også være farlig for oss å bli for revet med av medvind og gode meningsmålinger. Da kan vi risikere å lene oss for mye tilbake.

Gaupset peker på at Fremskrittspartiet, som de er politisk svært uenig med, lyktes ved å satse mye på skolering, kursing og organisasjonsbygging.

– Når vi gjør det bra i lokalvalg, får vi bedre økonomi lokalt. Da kan vi ansette flere folk lokalt, få opp aktiviteten og dermed bli mer synlig, sier Gaupset, for tiden langt unna Oslo. Ferien tilbringes i hjembyen Trondheim og hyttetur på Fosen i Nord-Trøndelag med gode venner.

– Det blir mye god mat og drikke – og fotturer.

Kulturbygging

Et nytt parti strever gjerne med organisasjonsmessige innkjøringsproblemer. Det gjør De Grønne også.

– Det er viktig å bygge felles organisasjonskultur. De som kommer inn i organisasjonen må bli sosialisert inn. De kommer fra ulik partibakgrunn og noen er helt uten organisasjonserfaring, sier Lars Gaupset.

Blant vanskelighetene som det må ryddes opp i er å få medlemmene til å bli enige om felles spilleregler for hvordan saker skal behandles og vedtak bli demokratisk forankret. Det må ifølge Gaupset avklares bedre hvordan styrende organer skal forholde seg til hverandre. Et typisk gjengangerproblem er hvilket nivå ulike saker skal forankres i.  Partiets har tre nivåer: Landsmøtet, landsstyret og sentralstyret. Landsmøtet er en gang i året, mens landsstyret samles fem ganger i året. Sentralstyret møter hver måned.

Generalsekretæren er for øvrig valgt av landsmøtet, men rapporterer gjennom året til landsstyret og sentralstyret. Arbeidsutvalget er partiets daglige ledelse. Det består av tre personer, partisekretæren og de to talspersonene Rasmus Hansson og Hilde Opoku. Troikaen diskuterer politiske og administrative saker. I praksis faller de fleste administrative sakene på Gaupset. De to andre fronter partiet i politiske saker.

 

Annonse
Annonse