Annonse

Hvordan gikk det med den amerikanske lederen som innførte 70 000 dollar i minstelønn?

Dennis Price var sjefen i det amerikanske kredittkort selskapet som i vår kuttet sin egen millionlønn for å innføre en minstelønn på 70 000 dollar i selskapet. Målet var å gjøre noe med den økonomiske ulikheten.

New York Times har nå snakket med ham for å finne ut hvordan det gikk.

Den mest markante forskjellen for 31 år gamle Price var at han og selskapet over natten ble utsatt for en voldsom oppmerksomhet, både positiv og negativ og fra presse, akademia og vanlige folk, skriver New York Times. Flommen av henvendelser har tvunget Price til å ansatte flere, men nå til den nye minstelønnen.

Selvsagt har endringen også gitt seg utslag i personalpolitikken. Mange av de ansatte gikk fra å tjene 40 000 dollar i året til den nye minstelønnen på 70 000, men dette var ofte yngre og mindre efarne ansatte. En effekt av endringen har vært at de mer erfarne, som kun har fått små lønnsøkninger, har enten sluttet eller uttrykt sterk misnøye, ifølge avisen. 

Selskapet mistet også mange kunder. Noen på grunn av at de ikke likte det de så på som et politisk utspill, andre på grunn av en frykt for at selskapet ganske snart ville bli nødt til å øke avgiftene sine, noe selskapet avviser. 

Og kanskje aller mest kritisk: To uker etter omleggingen ble selskapet saksøkt av Price egen bror. Advokatkostandene har allerede begynt å bli en seriøs utfordring for selskapet, som har brukt hele overskuddet på lønnsøkningen.

Artikkelen i New York Times har veldig mye mer om Dennis Price og økonomisk ulikhet.

Annonse
Annonse