Annonse
Staten må ta sterkere styring over Statoil, sier industrilederen Ståle Kyllingstad. Foto: Erlend Aas / SCANPIX

Industrileder ber Staten styre Statoil mer

Han mener regjeringen svikter som eier av Statoil.

– Staten eier 67 prosent og må derfor styre Statoil sterkere, sier han.

Han har tidligere uttalt at det har vært manglende styring med Statoil de siste ti årene. Han mener det ikke vil være oppsiktsvekkende at Staten tar sterkere styring over et selskap de er majoritetseier (67 %) i. Det gjøres i alle land. Og av alle så store eiere. Noe av det som har forarget industrilederen, er at Statoil har satt bort kontrakter for 50 milliarder kroner til Asia.

– Det blir som om alle i Gudbrandsdalen skulle handle i Sverige, sier han. Da blir det få butikker igjen i dalen. Det er dette som rammer vår industri nå. Vår desidert største kunde handler ute.

Flere hensyn

– Mener du at Statoil ikke skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper?

– Bedriftsøkonomiske hensyn er ikke å tape 82 milliarder kroner i USA, slik Statoil har gjort de siste 9 måneder. Selvfølgelig skal selskapet drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper, men alle eiere må ta et bredt hensyn. Regjering/Storting opprettet Statoil for å ivareta norske interesser på norsk sokkel. Selskapet er deres redskap for å få dette til. Regjering/Storting har og et ansvar for å drive AS Norge best mulig. Som eier må du ta et helhetshensyn, og bruke de redskapene du har. Statoil ble etablert for å tjene samfunnet. Når Statoil får alle fordeler på norsk sokkel, må en forvente at selskapet er seg sin rolle bevisst. Det betyr blant annet å ”handle” noe hjemme også. Det ble ikke gjort i den perioden oppdragene gikk til Asia, dessverre. Heldigvis har det forandret seg det siste halvåret, men mye skade har skjedd.

–Det er også en kjensgjerning at statlige oljeselskap i andre land tar flere hensyn, sier Kyllingstad.

Selv eier og driver han oljeserviceselskapet IKM Gruppen. Selskapet har nærmere 2700 ansatte og regner med en omsetning på over fire milliarder i år. Det har datterselskaper og aktiviteter i mange land og flere verdensdeler.

Kyllingstad sier industrien har merket en forbedring i Statoils tildelingspraksis den siste tiden. Han mener det kan virke som at den nye ledelsen har lagt seg på en annen kurs enn den forrige.

Skjulte kriterier

IKM Gruppen har gjennom årene gitt mange anbud. Kyllingstad sier at det ofte er gode beskrivelser av evalueringskriteriene. I de tildelingene som ble nevnt ovenfor, har vi ikke fått vite alle disse.

– Hvorfor stiller ikke eierne større krav til åpenhet om disse, sier Kyllingstad. – For eksempel var Lundin veldig tydelige på det ved tildeling av Edvard Grieg, som ble tildelt Kværner og bygget i Norge.

Krise

– Når alle større selskap i bransjen kutter kostnader og kapasitet med 15-50 prosent er det krise. Ingen slipper unna. Det er oljeindustrikrise og den vil smitte, sier Kyllingstad. Han synes det er uforståelig at olje- og energiminister Tord Lien nylig hevdet at det ikke er noen krise.

– Hva er krise hvis ikke dette er krise? spør han retorisk. Han mener ministeren forsøker å pynte bruden.

– Dette er en annerledes situasjon. I 2008 hadde vi en finanskrise som påvirket vår industri. Nå har vi en oljeindustrikrise.

IKM Gruppens markeder beskriver han som anstrengte. Kyllingstad forteller at selskapet allerede har justert ned kostnader og kapasitet, og ser ikke bort fra at de må ta flere runder med reduksjon.

– Hele bransjen må justere ned kostnader og kapasitet. Vi vil se konkurser og avskalling av folk, sier han.

Overrasket

12. mai fortalte finansminister Siv Jensen et samlet pressekorps at arbeidsledigheten hadde nådd toppen, men hundre prosent sikker var hun ikke. Til det var avstanden mellom NAV og Statistisk sentralbyrås ledighetsstatistikk for stor. Finansministeren spådde at veksten i økonomien vil øke allerede til neste år, til tross for nedgangen i oljeindustrien. Det er ingen krise i norsk økonomi, fastslo hun.

Kyllingstad har en annen oppfatning.

– Andre industrier kan ikke ta imot brorparten av de som mister jobben i oljebransjen. Næringslivet på fastlandet vil bli mye påvirket. Det blir færre taxiturer, færre hotellovernattinger og færre restaurantbesøk. I tillegg til industriens kutt, vil veldig mange privatpersoner spare litt, selv om politikerne ønsker at forbruket skal holdes oppe. Denne sparingen vil næringslivet merke, sier han.

Kyllingstad er forundret over å høre politikere gang på gang snakke ned krisen. Det er heller ikke slik at det ligger voksende petroleumsmarkeder rundt om på kloden som norsk leverandørindustri kan selge til når markedet stagnerer i Nordsjøen. Kyllingstad peker på at det ikke er full fart i de andre store markedene heller. Verken Brasil, Australia eller USA opplever stor aktivitet.

Kyllingstad karakteriserer det norske offshore-markedet som anstrengt.

Finansminister Siv Jensen kan ifølge Ståle Kyllingstad redusere krisen i oljeindustrien ved å sørge for at Statoil tar et mer helhetlig hensyn i sin innkjøpspolitikk. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Bedre permitteringsregler

Han ber om to tiltak for å få stoppe nedgangstidene.

1. Bedre permitteringsregler (lengre periode, og bare 5 dager for arbeidsgiver å betale).

2. Ta hele landet i bruk. Vi trenger areal til leting etter olje og gass. Still heller strenge krav til industrien om sikkerhet og miljø. Og la oss slippe debatten om iskanten.

Kyllingstad mener den rødgrønne regjeringen gjorde en bedre jobb enn dagens regjering, med hensyn til permitteringsreglene. Han mener det er svært viktig at reglene bedres.

– Alternativet til permittering er oppsigelser. Folk tjener så godt at mange kan gå permittert i 30-40 uker. Hvis de derimot blir arbeidsledige, vil det plage og stresse dem, sier han.

Han tilføyer at en bedre permitteringsordning også er bedre for arbeidsgiver, som slipper å lære opp nye folk når tidene blir bedre.

Regjeringen forlenget nylig permitteringsperioden fra 26 til 30 uker og bestemte at arbeidsgiver skal betale for 10 dagers permittering i stedet for 20. Kyllingstad vil ha 40 uker, og 5 dager.

Høstens utfordring for IKM

Industrilederen sammenfatter høstens utfordring i åtte ord:

– Få nok aktivitet. Skaffe nok arbeid til alle.

Vikemiddelet er å gjøre mer av det de allerede gjør. Fabrikasjonsbiten er den delen av IKM Gruppen som har størst utfordring, ifølge konsernsjefen.

Utfordringene tar ikke feriegleden fra ham. Han skal både til fjells og til havs med egen båt. Og ned til huset sitt i glohete juli-Spania, like utenfor Malaga.

Annonse
Annonse