Annonse
Interkommunale selskaper kan bli gjort om til blåkopier av aksjeselskaper. Konkurranseregler og EØS kan tvinge igjennom endringen. Foto: Freeimages

Interkommunale selskaper blir AS Light

Det skriver Klassekampen.

Senterpartiet er redd for at denne nye loven fører til en storstilt privatisering av disse selskapene.

– Jeg tror det ligger en stor fare for privatisering av interkommunale selskaper (IKS) her, sier Heidi Greni, som sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen. Ifølge avisen reagerer hun på regjeringen foreslår å gjøre IKS mer like aksjeselskap.

– Innbyggerne vil miste styringen av utformingen av de kommunale tjenestene. Jeg tror det vil bety mindre innsyn, mindre åpenhet og mindre politisk styring, sier hun til Klassekampen.

Like før jul sendte regjeringen et forslag om å endre lovverket som regulerer IKS ut på høring. I Norge finnes det i dag ulike former for interkommunale samarbeid. Lovendringen vil ha innvirkning på mange av disse samarbeidene, men ikke alle. 230–240 selskaper er organisert i tråd med regelverket som har blitt foreslått endret.

Det er EØS-avtalen, og dennes regler om offentlig støtte som er bakgrunnen for endringsforslaget. Norge har i lang tid vært i dialog med ESA om de interkommunale selskapene. Kommunaldepartementet sier at målet er å sikre like konkurransevilkår mellom IKS og andre selskaper og aktører i det samme markedet, skriver Klassekampen.

Annonse
Annonse