Annonse

Kapitalisme i en ny tid: Lisens til å lede

Ifølge undersøkelsen er tilliten til offentlige myndigheter nå så svak at deres politiske mandat og mulighet til å gjennomføre nødvendige endringer er svekket. Derimot er det en sterk tro på at næringslivet kan bidra til å løse de store samfunns­utfordringene vi står overfor. Rapporten skisserer ikke bare en mulighet, men også en klar forventning til bedriftene om å redefinere sitt syn på verdier.  Trenden går i retning av en verdiskapingsmodell som omfatter samfunnsnytte i tillegg til aksjonærverdier. Her er de 33 000 respondentene på linje med den kjente strategi professoren Michael Porter, som mener kapitalismen som vi kjenner den i dag, er under press.

Hverken Porter, eller den svenske økonomiprofessoren Klas Eklund, mener den vestlige kapitalismen er truet som system. Deregulerte finansmarkeder har riktignok utløst en dyp krise – men i global skala er kapitalismen som system ikke truet. Planøkonomien er død og både Kina og Russland har gått over til varianter av statskapitalisme. Noe reelt alternativ finnes ikke. Men når markedsøkonomien har gått av med seieren, må vinneren ta ansvar.  Vi må bevege oss mot en mer ansvarlig kapitalisme som er mer langsiktig, miljøvennlig, og inkluderende. Fremtidens vinnerbedrifter er de som skaper økonomisk profitt ved samtidig å skape samfunnsmessig verdi.

Privat sektor som pådriver

Ifølge Global Opportunity Report, en undersøkelse blant 6 000 offentlige og private ledere, er vi ved et vendepunkt der privat sektor nå er en kritisk pådriver for denne utviklingen. Bedriftsledere over hele verden har sterk tillit til sin egen evne til å omdanne bærekraftutfordringer til nye forretningsmuligheter, særlig innen industri og finans, og i fremvoksende økonomier.

Denne trenden underbygges av Fortunes Change The World list, som rangerer de 50 selskapene i verden som har kommet lengst med å integrere samfunnsutfordringer i sine forretningsmodeller. Listen, som omfatter bedrifter fra hele verden i alle typer bransjer, indikerer at det skjer en stille revolusjon i næringslivet.

Den sterke interessen for å forfølge bærekraftige forretnings­muligheter i privat sektor, er i følge Global Opportunity Report ikke like fremtredende i statlig sektor, som synes å være mer tilbakeholdne og ikke ser de samme mulighetene. Dette er et tankekors, da myndighetene kan spille en viktig rolle ved å fastsette regelverk som støtter både bærekraft og forretningsprosjekter.

Tillitsøkonomien

For å opprettholde tillit ligger det en klar forventning til bedriftene om å redefinere sitt syn på verdier. Vår globale økonomi kombinert med digitalt åpenhet, betyr at handlingene fra virksomhetens side blir reagert på i sanntid. For å oppnå virksomhetskritisk tillit må perspektivet flyttes fra alene til inkluderende, fra mikro til makro, fra transaksjonstenkning til shared value, fra juridiske krav til samfunnets forventninger, fra hva til hvordan og hvorfor. Evnen til å håndtere kommunikasjonen med interessentgrupper og digitale medier, blir også kritiske suksessfaktorer.

Dette paradigmeskiftet har store implikasjoner for organisering og ledelse av virksomheter, for rekruttering, inkludering og mangfold, og for måten vi tilnærmer oss risiko. Det fordrer et nytt perspektiv på skjæringspunktet mellom næringsliv, myndigheter og samfunnet – der næringsliv og myndigheter må dele visjoner og tiltak. Et ambisiøst og krevende prosjekt som krever dialog og samhandling på tvers av sektorer og nasjonale grenser, og arenaer som legger til rette for å innovere den offentlige samtalen. 

«Vi må bevege oss mot en mer ansvarlig kapitalisme som er mer langsiktig, miljøvennlig, og inkluderende. Fremtidens vinnerbedrifter er de som skaper økonomisk profitt ved samtidig å skape samfunnsmessig verdi.»

Merete Lütken og Benja Stig Fagerland er henholdsvis styre­leder og leder i Women Sp3akers. Women Sp3akers er en non-profit Tenketank som jobber for å fremme kvinners lederskap, kompetanse og stemmer på viktige samfunnsarenaer.

Annonse
Annonse