Annonse
Kommuneansatte er mest syke. Foto: Freeimages

Kommuneansatte er mest syke

Det skriver NRK på sine nettsider.

Ifølge Anne Cathrine Hjertaas i Kommunenes Sentralforbund (KS) er kommuneansatte oftest syke på grunn av høy kvinneandel og eldre ansatte. I tillegg rapporterer stadig flere om helseproblemer. Hjertaas er avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk.

Hun hevder at norske kommuner jobber intenst med å løse problemet, men dette arbeidet har hittil ikke slått ut på oversikten fra kommunesektorens egen interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

De ferske KS-tallene viser at sykefraværet samlet ligger på 9,8 prosent blant fast ansatte i kommuner. I praksis er tallene dårligere enn da avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) ble inngått i 2001. Syketallene ligger dessuten høyt over gjennomsnittet, og langt høyere enn tallene fra industrien.

– Det er en høy kvinneandel i vår sektor, og kvinner har høyere fravær i alle land og innenfor alle næringer. Den andre årsaken er alderssammensetning. Eldre ansatte har et høyere sykefravær. Den tredje grunnen er at det er flere i kommunal sektor som rapporterer at de selv har helseplager, sier Hjertaas til NRK.

Hjertaas utdyper at veksten i sykefraværet også skyldes at kommunene har hatt en formidabel økning i antall ansatte der kvinneandelen og sykefraværet er høyest: I barnehager og i pleie- og omsorg.

 

 

 

 

Annonse
Annonse