Annonse
Generalsekretær Knut H. Jahr i Kristelig Folkeparti mener det er en styrke for partiet under valgkampen å ha en samarbeidsavtale med regjeringen. Foto: Kristelig Folkeparti

KrF vil kjempe om byene

Uken før har de skyflet av gårde valgkampbrosjyrer og effekter som lokallag kan dele ut på stand. Fem dager senere, 15. august, har partiet nasjonal åpning av valgkampen. I Bergen.

– Vi har jobbet kontinuerlig siden forrige valg med at lokallagene skal klare å lage egne, lokale valgkamper. Det har vært en stor jobb å få på plass lister. Det var et mål å komme over 300 lister. Vi klarte det nesten, sier generalsekretær Knut H. Jahr.

Partiet har 345 lokallag.

Fra 15. august og frem til valgdagen 14. september er det nonstop reising for partiledelsen. Fylkeskontorene har kommet med innspill og ønsker fra fylkeslagene. Ut fra dem har partiet sentralt satt opp reiserute for ledelsen. De regner med ekstra oppmerksomhet for KrF og de lokale kandidatene på de stedene som får besøk av en partitopp.

Drar i trådene

Kommunikasjonssjef Mona Høvset er partiets operative valgkampgeneral.

– Det var naturlig at hun har den oppgaven siden valg i stor grad dreier seg om kommunikasjon, sier Jahr.

Under valgkampen skal de ansatte, partiledelsen og stortingsgruppen møtes hver morgen. Møteleder er kommunikasjonssjefen. Her følges valgkampen nøye opp. Justeringer og nye utspill blir kontinuerlig vurdert.

Valgsentral

Jahr forteller at partiet har opprettet en valgsentral med eget telefonnummer. Dit kan kandidater i valgkampen ringe og få svar på spørsmål de lurer på. Telefonen er betjent hver dag fra klokken ni til seks.

Han minner om at en av de spennende sidene ved en valgkamp er hvilke temaer som kommer mest i fokus.

– Det er ingen gitt å si på forhånd, sier han.

Derfor har partiet utarbeidet en del notater på ulike temaer for å ha i beredskap.

Bykamp

– Målet vårt er å bli bedre enn ved forrige kommunevalg, sier Jahr.

Da fikk KrF 5,6 % ved kommunevalget og 5,8 % ved fylkesvalget. 135.000 personer stemte på partiet. Det førte 653 krf-ere inn i kommune- og bystyrer og 58 inn i fylkesting. Partiet har 19 ordførere og 26 varaordførere.

– Vi håper å kunne overgå en slik representasjon. Det forutsetter en vellykket valgkamp, sier Jahr.

Han minner om at partiet ligger litt bedre an enn for fire år siden.

Like stort mål er det å forbli eller komme i posisjon Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger. Her er partiet, eller har vært, i posisjon i inneværende valgperiode.

Kampsaker

Partiet satser på to profilområder, pluss en tredje sak, som dukket opp på vårparten, nemlig kampen mot søndagsåpne butikker.

– Beslutning om søndagsåpning blir ikke tatt før etter valgkampen. Vi regner derfor med at saken vil holde seg varm, sier Jahr.

Slagordet Menneskeverd i sentrum er en paraply over de to hovedsakene Kristelig Folkeparti på forhånd har blinket seg ut:

1. Oppvekst. Her vil de sette familie og barn i fokus. Konkrete saker er blant annet tidsklemma, skole og to barnehageopptak i året.

2. Eldre. Her er det mye aktuell lokalpolitikk, påpeker Jahr.

Skolering

Sentralt er det ansatt en valgkampsekretær på deltid som bare jobber med valgkampen.

Partiet har etablert en skole-web. Der legges det ut mange saker, blant annet 10 gode grunner for å stemme KrF.

Ansatte på det sentrale partikontoret og i partiets sekretariat på Stortinget følger med sosiale medier og kommer med innspill der.

– En viktig del av valgkampen, sier Jahr.

Han understreker imidlertid at hovedoppgaven til det sentrale partikontoret er å legge til rette for fylkes- og lokallagene. Han beskriver fylkessekretærene som viktige drivere i valgkampen. Partiet har rundt 12 årsverk på det sentrale partikontoret, 12 årsverk på fylkeskontorene og 16 i stortingssekretariatet.

Fylkeskontorene har sørget for skoleringen av de lokale kandidatene. Ett tema under skoleringene har vært hvordan partiets tre hovedsaker kan profileres lokalt. Andre temaer har vært hvordan man jobber på stand, lager gode brosjyrer, skriver sitt eget program og spisser budskapet lokalt.

– Vi har for eksempel tatt opp hvordan vi kan ta med menneskeverd inn i lokale saker. Forslag om mobbeombud i fylkene er en konkret sak i denne sammenheng, sier Jahr.

Partiet har nye nettsider, men har ikke satset på at hvert lokallag skal ha egen web-side. Jahr mener at det må være daglig aktivitet på en hjemmeside for at det skal ha noe for seg, og det er det få lokallag som vil klare. I stedet har de lenker til fylkeslagenes nettsider, som igjen har en presentasjon av lokallagets listekandidater og politiske programmer.

– Derimot har de fleste lokallag egne Facebook-profiler, sier Jahr.

Styrken

Generalsekretæren mener det er en styrke for partiet å ha en samarbeidsavtale med regjeringen.

– Det gir oss innflytelse. Kombinert med at våre stortingspolitikere er gode til å synliggjøre seg, gjør det at vi får mer omtale enn våre 5,6 % skulle tilsi, sier han.

Han mener også at partiet har en styrke i at mange av deres lokale kandidater har høy tillit i kommunen sin.

Utfordringen, sier han, er likevel å få plass i mediene.

– Det er også en kamp lokalt. Men vi velger å tenke at alle partier sitter med denne utfordringen. Selv om det er lettere å komme i media for de partiene som har et stort team, velger vi å fokusere på mulighetene.

Jahr mener han har en viktig oppgave å bidra til at de som er med i valgkampen opplever at de står sammen som ett lag til tross for store geografiske avstander.

– Ledelse handler om å leve sammen og å bygge gode lederskap. Min oppgave under valgkampen er å olje systemet. Fjerne friksjon der den kommer, sier han.

Varmt og kaldt

Antakelig har generalsekretæren forberedt seg godt til en valgkamp med skiftende temperaturer. Han benyttet ferien til en uke i Tyrkia, der gradestokken krøp opp til 36 grader. Uken etter var det kjøligere. 7,5 grader på hytta på Venabygdsfjellet i Oppland.

Teamarbeid opplevde han den første ferieuka. Som medlem av Romerikskirken hadde han oppgaver på barnecampen for 700 barn.

Etter valget

Evaluringen av valgkampen begynner straks etter valget. Deretter er jobben å forberede neste valgkamp og bygge gode prosesser i organisasjonen slik at alle blir involvert i strategien og politikkutviklingen.

– Vi må få aksept for de beslutninger som tas om strategi og politikk. Det krever at mange har bidratt og fått sagt sitt, sier Jahr.

Annonse
Annonse