Annonse
Foto: Aslak Raanes

Laveste selskapsskatt på ti år

Nye tall fra SSB viser at skatteinntektene falt som en stein i 2014 til 209 milliarder kroner. Det er et fall på om lag 18 prosent på et år. 

Nå utgjør statens proveny fra selskaper kun 12 prosent av det offentliges totale inntekter i løpet av året.

Oljeprisen

Hovedforklaringen er lavere beregnet skatt for oljeutvinningsselskapene. Her falt provenyet med 42 milliarder. Og her er problemet lavere oljepris. Prisen begynte å falle høsten 2014, og i dag er prisen falt helt til 37 dollar fatet, det laveste siden finanskrisen.

Skattereduksjon minimal effekt

Kun 2,6 milliarer skyldtes nedsatte skatter innført i 2013.

Men også for såkalt landbasert virksomhet, altså det meste som skjer i Norge som ikke er direkte oljerelatert, fallt skatteinntektene. Den beregnende skatten gikk ned fra fra 2013 med 1,9 milliarder kroner og endte på 62 milliarder kroner. Denne nedgangen skyldtes redusert inntektsskatt.

 

Annonse
Annonse