Annonse
Ledere bør også pusse tennene hver dag. Foto:   Ludosphère  

Lederhygiene: 3 ting alle ledere burde gjøre hver dag

Linda A. Hill er professor ved Harvard Business School og en anerkjent forfatter av ledelseslektyre. Hos Harvard Business Review har hun sett nærmere på hvilke små vaner alle ledere  bør skaffe seg for å holde orden på sakene. Hun mener det er tre aktiviteter som, dersom de utføres hver dag, kan gjøre alle til gode ledere. Kort sagt handler det om å bygge videre med de klossene man har fått tildelt:

  • Bygge tillit
  • Bygge team
  • Bygge nettverk

Men som alltid med slike tips, det høres så mye lettere ut enn det er. Nye ledere blir ofte tidlig slukt av en lang rekke med mindre kriser som krever oppmerksomhet og brannslukking.

De fleste ledere bruker mesteparten av tiden sin på  å  løse uventede problemer og sørge for at medarbeiderne utfører det arbeidet som skal gjøres innen tidsfristen og på budsjett, skriver Hill. Hun tror de aller fleste føler at de aldri får helt kontroll. Dermed så fører de enda flere oppgaver på listen over ting som må gjøres. Det ender til slutt i en ond sirkel med stadig mindre kontroll og stadig mer arbeid. 

Bygge tillit

Suksessfulle ledere har evenen til å få andre til å gjøre som de vil, de yter innflytelse og det får man ikke uten først å ha bygget tillit, hevder ledelsesprofessoren. På arbeidsplassen får en leder tillit gjennom å vise at hun har god nok forståelse for arbeidet som utføres. Hun trenger ikke være eksperten, men må kunne stille de viktige og vanskelige spørsmålene i en knipe. Det hjelper også godt å ha karakter nok til å ta avgjørelser som er til alles beste, kundene, medarbeiderne og selve arbeidet - og ikke nødvendigvis lederen selv. 

Tips: Vær åpen om hvem du er, hvilke verdier du har og hvordan du setter pris på andre.

Bygge team

Effektive team har en god lagfølelse, og den stammer fra en felles oppfatning av hva som er det langsiktige målet og hva som et teamets delte verdier. Smarte ledere sørger for at alle ingrediensene som inngår i sterke team er tilstede og har muligheten til å blomstre, dette er verdier, regler og mening. Det er også smart å lede gjennom laget, altså at man ikke sier: gjør det fordi jeg er sjefen, men heller: gjør det for laget.

Tips: Bruke kriser og problemer til å minne alle på hvorfor dere gjør det dere er satt til å gjøre. 

Bygge nettverk

Alle gode team er avhengig av støtte utenfra. Effektive ledere sørger for at teamet alltid har et slikt nettverk tilgjengelig når det er nødvendig. Dette innebærer at lederen holder seg oppdatert om hvilke behov laget har idag for å løse dagens oppgaver, men også evnen til å se lenger frem og prøve å forutsi hvilke oppgaver som skal løses i fremtiden. Ifølge Hill er dette det vanskeligste. Mange uerfarne ledere tror nettverksbygging handler om å manipulere organisasjonen gjennom snedige kontorpolitiske avtaler og holder seg derfor for gode for den slags. Dette er en tabbe, tror Hill. Det frarøver teamet muligheten til å utføre virkelig store ting. Dessuten trenger ikke nettverksbygging ende opp med gjengdannelse som i en annen skolegård full av tenåringer, selv om også det kan skje. 

Tips: Bygg relasjoner med andre mennesker utenfor gruppen ved alle rutinepregede oppgaver, for eksempel ledermøte eller venting på heisen.

Annonse
Annonse