Annonse
LO-leder Gerd Kristiansen er ikke fornøyd med oljepengebruken til regjeringen i statsbudsjettet for 2016. Foto: Trond Isaksen

LO: – Det norske systemet fungerer svært godt

Lønnsveksten for NHO-bedriftene i industrien er foreløpig anslått til 3,25 prosent for alle ansatte fra 2013-2014. Det er LO-leder Gerd Kristiansen godt fornøyd med.

– Dette er i tråd med de forutsetningene som ble lagt under hovedoppgjøret i 2014, og viser at det norske systemet for lønnsdannelse fungerer godt. Resultatet fra 2014 viser et fornuftig lønnsoppgjør som sikrer kjøpekraft for lønnsmottakerne, samtidig som det ikke forverrer bedriftenes kostnadssituasjon sier LO-lederen på LOs hjemmesider.

Kristiansen påpeker også at at lønnsutviklingen er svært parallell for de fleste delene av arbeidslivet. Derfor mener hun dette er viktig for å sikre solidariteten og bærekraften i den norske modellen. Hun presiserer at det er en fordel at arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden synes å dele virkelighetsoppfatning foran mellomoppgjøret i år.

Kristiansen sier at den ordnede lønnsdannelsen er et stort fortrinn for norsk økonomi, og at den bygger på den sentrale rollen det organiserte arbeidsliv har i Norge.

– Dette er kjernen i trepartssamarbeidet om økonomi og sysselsetting, som den nåværende regjeringen burde tillegge litt større vekt når den eksperimenterer med arbeidslivsreguleringen, sier hun.

Annonse
Annonse