Annonse
Foto: Dreamstime.

Nesten halvparten av oss tror kommunene er korrupte

Innbyggerundersøkelsen til Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) spør befolkningen om hvordan de rangerer og hva de mener om nærmeste alle sider ved offentlig sektor.

Et av spørsmålene tar altså for seg om tilliten til staten og kommunene, og om man tror det foregår noen form for korrupsjon.

Spørsmålet har en vid definisjon av korrupsjon, og tar ikke opp i seg korrupusjon i juridisk forstand: 

«I hvilken grad mener du at ulike former for korrupsjon, slik som bestikkelser/“smøring” og favorisering av familie og venner, skjer i norsk offentlig sektor?» 

47 prosent av de spurt mener at slike ting skjer i stor eller svært stor grad i sin kommune. Det er litt færre enn ved forrige undersøkelse i 2013. Da mente 51 prosent at det fantes korrupsjon kommunen.

Et interessant poeng er at forskjellene er mye større når spørsmålet handler om staten. Her har andel som mener staten er befengt med korrupsjon dalt med 10 prosentpoeng – fra 51 til 41 prosent.

Både når det gjelder staten og kommunene er det et stort flertall av de som faktisk har tatt stilling til spørsmpålet som faktisk mener at det foregår korrupsjon i form av bestikkelser, smøring og favorisering av familie og venner i norsk offentlig sektor. 

Korrupte byråkrater?

«I hvilken grad mener du at ulike former for korrupsjon, slik som bestikkelser/“smøring” og favorisering av familie og venner, skjer i norsk offentlig sektor?» 

 

Kommunene

Staten

 

2013

2015

2013

2015

I liten eller svært liten grad

19

20

20

23

Verken/eller

12

12

11

13

I stor eller svært stor grad

51

47

51

41

Kilde: Difi, Innbyggerundersøkelsen 2015.

 

Annonse
Annonse