Annonse
Grunn til å smile: Helseminister Bent Høie styrer et dyrt, men relativt godt norsk helsevesen, ifølge OECD-rapporten Health at a Glance 2015. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

OECD: Norges helsevesen dyrt, men effektivt

Det er relativt gode sjanser for å overleve hjerteinfarkt, hjerneslag eller kreft i Norge. Faktisk kommer vi godt ut på det aller fleste måter i OECDs siste rapport om helseforholdene i medlemslandene. 

Norge er fortsatt blant de ti landene i verden med lengst forventet levealder, 84 år for kvinner og 80 for menn. Samtidig er spedbarnsdødeligheten lav.

Men vårt gode helsevesen kommer med en pris. Vi er blant landene som bruker mest på helse per innbygger, ifølge SSB som har levert tall til rapporten. Sveits og USA bruker fortsatt mer på helse enn vi gjør.

Norge er helt i toppen av landene i OECD med flest leger per 1000 innbyggere med 4,3. I den kåringen blir vi kun slått av Østerrike som holder seg med 5 leger per 1000. Til sammenligning har Finland kun 3.

Når det kommer til sykepleiere er det kun Sveits som har høyere tetthet enn Norge med 17 per 1000 innbyggere. Her har svenskene kun 11 og snittet i OECD er 9,1, skriver SSB.

Dessuten innebærer helsesystemet vår ganske lange køer. Mens man venter i snitt 50 dager på en hofteoperasjon i Nederland, er snittiden i kø 150 dager i Norge.

SSB

 

Annonse
Annonse