Annonse

Økt bruk av midlertidige ansettelser i akademia

– Dette er skuffende tall. Det viser at de tiltak man har foretatt ikke er tilstrekkelige. Det er vel den triste konklusjonen på dette, sier leder av Forskerforbundet Petter Aaslestad til Forskerforum.

Andelen ansatte forskere og undervisere uten fast kontrakt har økt fra 17,7 prosent til 18,5 prosent i 2015. Det er første gang på flere år at andelen midlertidig ansatte øker.  Det kommer frem av tall som universitetene og høyskolene selv har rapportert inn til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), slriver Forskerforum.
Det er flest midlertidig ansatte ved universitetene – 21,3 prosent. De vitenskapelige høyskolene har 21 prosent midlertidige, mens de statlige høyskolene har 13,3 prosent.

Mange uten fast jobb

Kun 56 prosent av de ansatte ved høyskoler og universiteter har fast jobb. 

Det som gjør at man offisielt regner 18,5 prosent midlertidige ansatte, er at man i akademia har mange såkalte rekrutteringsstillinger – det være seg doktorgradskandidater og postdoktorer, som også har midlertidige kontrakter. Disse er utelatt fra statistikken fordi dette er stillinger som er ment å være midlertidige.

En utvalgsrapport fra Kunnskapsdepartementet om nettopp midlertidighet i akademia, legges frem senere i dag – fredag.  Den ser universitet- og høyskolesektoren frem til. Det samme gjør politikerne i Kunnskapsdepartementet.

– Utslagene er i seg selv ikke så store, men de går feil vei. Det bidrar ikke akkurat til den gode julestemningen, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad, til Forskerforum. 

Annonse
Annonse