Annonse

Politikere som ulykke

Statkraft måtte vente lenge før politikerne bestemte seg for å tilføre selskapet 10 milliarder i økt egenkapital slik at de kunne iverksette nye prosjekter innen fornybar energi. Statkraft er et av de ledende selskapene i Europa innen fornybar energi og investeringsprosjekter de mener kan gi solid lønnsomhet, står i kø. Så skjer ulykken. For å få statsbudsjettet i balanse blir Høyre, Frp, Venstre og KrF enige om å ta tilbake fem av de ti milliardene de har fått i egenkapital. Nå får regjeringen se konsekvensene av en eierstyring som er til å grine av. Statkraft varsler nå at de må vrake vindkraftprosjekter i Storbritannia som ligger an til å bli meget lønnsomme.

Huskestue

Det ble politisk huskestue da Statkraft meldte om at de neppe ville bygge ut i Fosen. Næringsminister Monica Mæland tok affære og nærmest tvang dem til å engasjer seg i Fosen selv om lønnsomheten er dårlig. Slikt kan man gripe inn overfor et selskap der staten er eneeier. Hadde Statkraft hatt andre eiere, ville den slags eierstyring blitt møtte med kraftige protester.

De rister nok oppgitt på hodet over sin eier i Statkraft i disse dager – med god grunn

Statkraft har alt brukt 900 millioner kroner på å forberede to store investeringer. De skulle ha 25 prosent av havvindprosjektene Triton Knoll og Doggerbank med samlede investeringer på 350 milliarder kroner. Nå må de trekke seg ut. Regjeringens eierskapsstyring betyr 900 millioner ut av vinduet.

Høyres finanspolitiske talsmann, Svein Flåtten, innrømmer overfor Dagens Næringsliv at de ikke skjelte til Statskrafts investeringsplaner de de besluttet å hente tilbake halvparten av den økningen i egenkapital som de vedtok i fjor. Marius Holm, leder av miljøstiftelsen Zero, sier til Aftenposten at regjeringen driver en «skandaløs eierstyring». Først skal de satse innen fornybar sektor, så avlyser de satsingen for å få finansiert skattelette og få budsjettet i balanse. Den venstre hånden aner knapt hva den høyre befattet seg med i fjor.

En versting

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen er klar på at de prosjektene Statkraft nå må droppe er mer lønnsomme en Fosen-investeringen som politikerne har forlangt blir gjennomført. Høyre vil gjerne framstå som næringslivspartiet framfor noen andre. I denne saken opptrer Høyre som en versting når det gjelder eierstyring. Venstre ivrer for sterkere satsing på grønn energi. I denne saken gjør de det motsatte. Det er ikke samsvar mellom den politikken de faktisk fører og den politikken de snakker om.

Det er heldigvis sjelden vi ser at politikere sier ja til 10 milliarder det ene året og bestemmer seg for å trekke fem milliarder av dem tilbake året etter.  De rister nok oppgitt på hodet over sin eier i Statkraft i disse dager – med god grunn.

Annonse
Annonse