Annonse
Foto: ID 29059196 © Naypong | Dreamstime.com

Skeptisk til medarbeiderundersøkelsen

Mens halvparten av de 550 lederne som har deltatt i undersøkelsen, 51 prosent, mener at medarbeiderundersøkelsen hjelper dem i deres rolle som sjef, svarer hele 43 prosent svarer «verken eller». 9 prosent svarer «nei, det er hemmende».

Chef stiller spørsmål ved om det er på tide å skrote den tradisjonelle medarbeiderundersøkelsen. En av de ekspertene de har intervjuet er Peter Svensson, forsker ved Företagsekonomiska institutionen ved universitetet i Lund. Han har tidligere gjennomført en kritisk studie av medarbeiderundersøkelser, og sier til Chef at det i disse undersøkelsene skapes en illusjon om at organisasjonen lytter til den enkelte medarbeider.

Det som faktisk skjer er imidlertid at er at medarbeidernes stemmer slås sammen til et kjempestort tallgrunnlag, som så rulles ut i form av tre Powerpoint-punkter, hevder Svensson, som mener at man på veien mister enkeltmenneskenes historier og opplevelser av arbeidsplasser. 

«Tusen enkelthistorier sammenfattes i et punkt som kalles «utydelig lederskap». Hva betyr det? Den tolkningen blir det opp til ledergruppen å gjøre», sier Svennsson til Chef. 

 

Annonse
Annonse