Annonse
Foto: ID 45719380 © Rawpixelimages | Dreamstime.com

Skriv et bedre forretningsspråk

I skriftlig forretningskommunikasjon er det viktig å være tydelig, og det er smart å gå for et enkelt og presist språk. Magasinet Forbes har laget en lang liste med råd, dette er essensen i tre av dem:

 • Vrak metaforene
  Unngå tvetydige språkbilder.
   
 • Bruk et enkelt, klart og konkret språk
  Ikke bruk et langt ord hvis et kort ord gjør samme nytten. Ofte vil hverdagslige ord være bedre enn akademiske termer. Vær klar og konkret. Ikke skriv om «den nåværende situasjonen». Vær konkret, skriv hva det dreier seg om.
   
 • Velg aktiv istedenfor passiv form
  Det gir språket mer energi. Skriv «Morten ledet møtet» istedenfor «Møtet ble ledet av Morten.»

Nettsiden dailywritingtips.com er, som Forbes, opptatt av at språket må være klart og tydelig:

 • Beskriv målet
  I forretningslivet kan et uklart budskap være det som velter en mulig avtale. Skriv slik at den som leser får med seg hva intensjonen din er, samt de detaljene som måtte være nødvendige. Etterspør den responsen du ønsker fra vedkommende.
   
 • Vær profesjonell
  Kommunikasjonen i forretningslivet er ikke så formell som den var tidligere, men oppretthold en profesjonell tone.
Annonse
Annonse