Annonse

Styremedlemmer saksøkes oftere

De fem tidligere styremedlemmene i det forlengst konkursrammede selskapet Thule Drilling må møte representanten for obligasjonseierne som lånte selskapet 179 millioner dollar i Oslo tingrett. Det skriver Dagens Næringsliv. 

Obligasjonseierne går nå rett på styremedlemmene for å få tilbake sitt utestående. 

Samtidig har det vært en kraftig økning i antallet personlige erstatnigskrav rettet mot styremedlemmer de senere årene. Av 27 saker i tingretten de siste 15 årene kom om lag 60 prosent av disse sakene opp de siste fire årene.

I en undersøkelse utført av advokatfirmaet Schjødt går det frem at det særlig er kreditorer og kontraktpart som lykkes med å få erstatning gjennom slike søksmål.

Siden år 2000 har det kommet opp 150 erstatningskrav mot styremedlemmer for domstolene. 85 av disse har endt med at styremedlemmer har måtte betale av egen lomme.  

– Det som har overrasket meg mest, er antallet slike saker, og hvor mye det har økt. Vi ser en form for amerikansiering der de som ikke når frem med krav mot aksjeselskap i økende grad går til sak mot styremedlemmer, sier Ingvald Falch, advokat i Schjødt til Dagens Næringsliv. 

Han tror svært mange styremedlemmer ikke har satt seg godt nok inn i pliktene som følger av et styreverv.

Det store flertallet av saker handler om styrene i små og mellomstore bedrifter. 

Mange bedrifter forsikrer styremedlemmene sine mot erstatningsansvar. Men om de i tiden før en konkurs slutter å betale på forsikringen, er det mange styremedlemmer som får en ubehagelig overraskelse, skriver DN.

 

Annonse
Annonse