Annonse
ANNERLEDES: SVs daglige leder, Kari Elisabeth Kaski, legger opp til en annerledes valgkamp enn tidligere. Foto: SV/ Marius Nyheim Kristoffersen

SVs valggeneral: – Arbeiderpartiet er vår største konkurrent

SV har i lengre tid hatt en så lav velgeroppslutning at partiet kan havne under sperregrensen hvis ikke velgerstrømmen snur.

– Arbeiderpartiet er vår viktigste konkurrent. Det har tatt flest velgere fra oss, sier Kaski. 

Hun ble valgt til partisekretær i vår og har planlegging og gjennomføring av kommunevalget som sin viktigste, kortsiktige jobb.

SVs mål

På partikontoret er verken 4,0 eller et høyere tall klistret opp på veggene som et synlig mål. SV har valgt ikke å ha en tallfestet velgeroppslutning som mål. Det som gjelder er å få økt oppslutning og komme inn i flere kommunestyrer enn i 2011. Et realistisk mål, mener Kaski.

– Vi har snudd trenden i byer som Bergen og Tromsø, og jobber med å få det til i Trondheim. Vi ligger dessuten an til å gjøre gode valg og til og med få ordførere i enkelte kommuner. Hvis vi får til Trondheim og Oslo også, vil vi kunne nå målet, sier hun.

Hun sier det er en del av målet å bli tungen på vektskålen i disse fire store byene slik at flertallet i bystyrene tipper fra blått til rødt.

Annerledes valgkamp

SVs valgkamp blir ifølge Kaski annerledes enn det som har vært vanlig for partiet.

– Den blir mer konsentrert og prioritert enn den brede valgkampen partiet tidligere har ført, sier hun.

Partiets ledere kommer til å være mindre opptatt av å få brede medieoppslag. Selv om de selvfølgelig fortsatt vil jobbe med mediene, vil vekten bli lagt på å snakke med folk ansikt til ansikt og over telefonen.

– Moderne valgforskning viser at det er mer effektivt å ha partimedlemmer i direkte kontakt med folk. Det har Arbeiderpartiet og Høyre gjort mer enn oss tidligere, men nå kommer vi også. Det er en genial måte å få med seg folks synspunkter på, slik at våre folk kan jobbe med saker folk er opptatt av, sier Kaski.

Men ressursene skal også brukes på en annen måte enn før. De som er ansatt for SV på Stortinget flyttes midlertidig over til partikontoret på Oslo østkant. Derfra skal de bistå lokallagene. Det vil variere fra kommune til kommune hva de trenger av assistanse. Foruten tradisjonelt materiell og løpesedler, vil de få politisk hjelp (politiske argumenter som tilrettelegges for lokalt bruk og hjelp i forberedelser til stand og debatter). Dessuten bistand i faktainnsamling.

– Vi setter inn de sentrale ressursene på et mer konsentrert område enn før. De store byene og kommuner der SV har en mulighet til å få ordføreren vil få ekstra støtte, sier Kaski. Og mer annerledeshet blir det:

Tydelige saker

Beslutningen om å konsentrere valgkampen gjelder også de politiske sakene. Partiet trekker frem fire saker som det skal være svært tydelig på. Det er

- Heldagsskole

- Skolelekser, ikke hjemmelekser

- Eldreomsorg uten stoppeklokke

- Ren og frisk luft i byene.

For at dette ikke bare skal bli generelt prat, er det meningen at lokallagene skal følge opp med konkrete krav i sine kommuner. Kaski minner om at partifelle Marianne Borgen i Oslo har gjort dette ved å kreve at Arbeiderpartiet må gå mot utbygging av E 18 inn mot Oslo hvis partiet skal ha noe håp om et generelt Oslo-samarbeid med SV.

I Trondheim har SV markert seg som motstander mot etablering av private skoler, mens Arbeidspartiet åpner for det, poengterer Kaski.

Kampen mot Ap

Siden den potensielle partneren også er SVs tøffeste konkurrent, har SV valgt seg ut de fire kampsakene fordi de skiller SV fra konkurrenten og likevel treffer hjertesakene til mange Ap-velgere.

SV har ikke utviklet noen våpen spesielt mot de borgerlige partiene, ganske enkelt fordi partiets strateger ikke tror det er så mange velgere å hente ved å gjøre det.

– Vi har bestemt oss for å snakke om vår politikk, ikke de andre partienes. Og om ulikhetene mellom oss og Arbeiderpartiet.

Miljøpartiet De Grønnes sterke fremgang uroer ikke Kaski, som selv har en nær fortid i miljøorganisasjonene Natur og Ungdom og Zero.

– Bra at Miljøpartiet kommer i byene. Vi har gått fram i byene samtidig som Miljøpartiet har vokst. Det viser at vi kan ha fremgang samtidig. Miljøpartiet tar velgere fra alle partier, mens vi, som sagt, først og fremst har mistet våre til Arbeiderpartiet.

Som Arbeiderpartiet, skiller også Miljøpartiet De Grønne seg fra SV i en del verdispørsmål. Det gjelder særlig utenrikspolitiske saker, poengterer Kaski. Hun nevner soldater til Irak og mistillit til justisminister Anders Anundsen som to aktuelle saker der de to partiene er uenige.

– Kontantstøtten er en annen viktig sak der SV og Miljøpartiet har ulike verdier, tilføyer hun.

For svak organisasjon

Den største utfordringen Kaski ser i sensommeren og høstens kamp om velgerne er den svake organisasjonen til partiet. For få mennesker jobber i SV og partiet har for få medlemmer. Hun kan bare misunne Arbeiderpartiet og Høyre. Og så er det den følelsesmessige faktoren.

– Svært viktig. Jeg så SV utenfra i forrige valgkamp. Da virket det som om begeistringen manglet. Entusiasme betyr svært mye. Den gir energi i valgkampen. En av mine viktigste oppgaver er å få opp stemningen i partiet. Nå er den bra, sier partisekretæren.

For å holde den oppe, reiser hun mye rundt i landet for å treffe SV-ere.

– Jeg lytter og tar med deres innspill. Det gjør at jeg kan gi medlemmene bedre support. Alle sentrale SV-politikere må reise mye og oppsøke lokale partiorganisasjoner, sier Kaski.

Ny politikk

Når det gjelder SVs langsiktige utvikling og evnen til å utvikle politikk, diskuteres det mye innad.

– Vi må få hele laget til å dra i samme retning, sier Kaski.

For å bygge styrke, skal organisasjonen oppbemannes sentralt. Målet er å utvikle ny politikk til valget i 2017. Hele partiet skal inviteres med på politikkutviklingen, som også i neste valgkamp skal munne ut i få, men tydelige krav.

– Vi diskuterer mye hvordan vi skal klare å få med hele organisasjonen. Det får full fokus etter valget. Vi har allerede bestemt oss for å flytte arrangementer og debattarenaer for SV ut i landet. I dag er det for konsentrert om Oslo, sier Kaski.

Hun fastslår at det er et mål å få flere og større lokallag.

Politiske utspill

Partisekretæren mener det er avgjørende viktig at de får til å utnytte politiske utspill internt i partiet.

– Vi fikk det til som en bosettingsdugnad i forkant av saken om å ta imot flere syriske flyktninger. Samtidig som våre stortingsrepresentanter markerte seg nasjonalt, presset våre folk i kommunestyrene på for å få kommunene til å ta imot flere. Dette samspillet mellom riks- og lokalpolitikk gikk over all forventning. Det kommer vi til å gjøre mer av.

Kaski oppfordrer alle SV-ere til å ta seg en skikkelig ferie, så de er klar til dyst når sommeren er over.  Hun bevilger seg tre uker hun også. Én av de tre ukene skal være en ordentlig, avkoblende ferie. På den vestlige delen av Syd-Frankrike. Fransk snakker hun, for hun har bodd der i ett år.

– Da skal jeg ikke være tilgjengelig på telefon. Det gleder jeg meg til.

Kari Elisabeth Kaski er fra Kirkenes, men dit skal hun ikke.

– Aldri i verden om jeg reiser til Finnmark i sommerferien.

Det kom spontant.

SVs kampsaker

- Heldagsskole

- Skolelekser, ikke hjemmelekser

- Eldreomsorg uten stoppeklokke

- Ren og frisk luft i byene.

 

 

Annonse
Annonse