Annonse
Flere blir syke, melder LO. Foto: Freeimages

Sykefraværet øker

Det skriver LO.

Organisasjonen forteller at sammenliknet med andre kvartal i 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har dette sykefraværet gått ned 8,7 prosent. Sesong- og influensajusterte tall gir et bedre bilde av den underliggende utviklingen i sykefraværet enn ukorrigerte tall, hevder LO.

Økningen mellom andre og tredje kvartal i 2014 var på 6,6 prosent. I forhold til tredje kvartal i 2013 er dette en svak økning med 1,7 prosent. Økningen er primært i det egenmeldte fraværet. Legemeldt fravær var nesten uendret.

 

Annonse
Annonse