Annonse
Peggy Hessen Følsvik i LO savner en kunnskapsbasert vurdering for søndagsåpne butikker. Foto: Trond Isaksen

– Tar ikke hensyn til de ansatte

– Jeg synes det er rart at regjeringen går inn for dette, uten at partene er hørt og saken er utredet, sier LOs førstesekretær, Pegge hessen Følsvik på LOs hjemmesider.

Hun synes regjeringens forslag er lite familievennlig, og hevder at regjeringen ikke tar hensyn til hverken de ansatte eller deres behov, eller butikkene og deres ønsker.

– Handel og kontor har sammen med Virke bedt regjeringen om å sette ned et partssammensatt utvalg for å se på dette. Det har ikke blitt gjort. Det er nok et eksempel på at regjeringen bare turer frem, sier hun.

Følsvik peker på at det ikke er noe stort ønske blant folk om søndagsåpne butikker, og at konsekvensene ikke er vurdert. Hun savner en kunnskaps- og faktabasert vurdering.

  

 

 

Annonse
Annonse