Annonse

UDI inngår avtale om nytt ankomstsenter for asylsøkere i Råde

Vi har god dialog med kommunen, som stiller seg positive til en slik bruksendring, sier UDI-direktør Frode Forfang, i en pressemlding.

Dette blir en helt ny løsning som vil overta som første ankomststed for asylsøkere. Senteret skal tilby overnatting til nyankomne asylsøkere noen få dager, mens Politiets utlendingsenhet, PU, foretar en første registrering av dem. Her vil også den lokale helsetjenesten være til stede med både et akutthelsetilbud og andre helsetjenester som trengs, heter det i pressemeldingen.

– Med denne løsningen får vi en vesentlig bedre organisering av ankomstfasen både for asylsøkerne og for utlendingsforvaltningen, sier Forfang.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, bistår med etablering og drift av stedet i startfasen, skriver UDI i pressemeldingen. 

Det nye senteret vil ha en kapasitet på inntil 1000 asylsøkere. 

Tidligst operativt om to uker

Det nye senteret kan tidligst være operativt om to uker, fremholder UDI overfor Dagens Perspektiv. 

– Vi jobber med dette så raskt vi kan. Det er usikkert hvor lang tid det kan gå før dette er oppe og står. Det er mye som må på plass for at dette skal kunne driftes effektivt og hensiktsmessig for alle parter. Vi antar dette tidligst kan skje om to uker, sier presserådgiver i UDI, Vibeke Schjem.  

– Det er mange sentrale komponenter som må være på plass før oppstart: Bemanning, helse, teknisk utstyr, sanitæranlegg, for å nevne noe. Vi har et godt samarbeid med alle involverte parter, og vi er innstilt på å få dette i stand så raskt vi kan på en forsvarlig måte, sier Schjem.

Forholdene ved Politiets Utlendingsenhet på Tøyen i Oslo er kritisk på grunn av den store tilstrømningen av asylsøkere de siste ukene. Dette har blant annet gått utover arbeidet med skikkelig registrering av de ankomne. Les mer her. 

Annonse
Annonse