Annonse
Skattesjef Hans Christian Holte Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

Vet stadig mer om utenlandske inntekter og formuer

-Vi styrker vår kontrollvirksomhet ved at vi innhenter informasjon fra norske verdipapirforetak og får flere opplysninger fra utlandet til kontrollformål, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Finansopplysninger fra USA

Norske skattemyndigheter mottar nå store mengder data om nordmenns finansielle forhold fra USA. Dette skjer etter at Norge og USA har inngått en avtale om automatisk utveksling av opplysninger fra finanssektoren. Skatteetaten ser nå på hvordan disse nye opplysningene kan brukes i kontrolløyemed.

Også andre land skal rapportere

I kjølvannet av avtalen med USA har Norge inngått avtale om utveksling av finansielle data med 92 andre land.

- Globalisering og fri bevegelse av penger over landegrensene, gir større mulighet til grenseoverskridende skatteunndragelser. Samarbeid mellom skattemyndigheter i flere land er helt avgjørende for å motvirke denne typen skatteunndragelser, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

- Utveksling av opplysninger for skatteformål står sentralt i dette arbeidet, understreker han.

Dialog viktig

Torsdag og fredag denne uken har Skatteetaten invitert tunge aktører i finansnæringen sammen med finansminister Siv Jensen og sentralbanksjef Øystein Olsen for å snakke med de rundt 200 som jobber med finansprosjektet i etaten.

– Dialog med bransjen er like viktig for oss som kontroll. Det er naturlig at vi har en løpende dialog med aktørene i finansnæringen om hvordan vi og de tolker regelverket forskjellig, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

FAKTA:

Resultater per 30. september 2015: Skatteetatens treårige prosjekt, Riksprosjekt Finans, har siden oppstarten i januar 2014 avdekket 5,65 milliarder kroner i alminnelig inntekt, 292 millioner kroner i formue og 85 millioner kroner i merverdiavgift som ikke har vært oppgitt til beskatning. I tillegg har kontroller ført til at innrapporterte inngangsverdier i aksjonærregisteret har blitt redusert med 26,5 milliarder kroner.

Riksprosjekt Finans er en ny måte å organisere innsatsen mot finanssektoren på ved at det jobbes landsdekkende og tverrfaglig mot utvalgte risikoområder. Rundt 200 personer er tilknyttet prosjektet og blant virkemidlene som er tatt i bruk er kontroll, rettsavklaring, veiledning og dialog med bransjen.

 

 

Annonse
Annonse