Annonse
Foto: ID 24452468 © Norbert Buchholz | Dreamstime.com

Vil ha ledere som kommuniserer bedre

En undersøkelse gjort av Interact/Harris Poll blant rundt tusen personer i USA viser at dette var det medarbeidere mente var de viktigste årsakene til at ledere ikke klarer å lede på en god måte:

  • Anerkjenner ikke de resultatene medarbeidere oppnår (63 %)
  • Angir ikke en tydelig retning (57 %)
  • Har ikke tid til å møte de ansatte (52 %)
  • Nekter å snakke med underordnede (51 %)
  • Tar æren for andres ideer (47 %)
  • Gir ikke konstruktive tilbakemeldinger (39 %)

I undersøkelsen peker arbeidstagere på flere problemstillinger som peker i retning av at mange lederne mangler emosjonell intelligens, konstaterer Lou Solomon, leder i konsulentselskapet Interact, i et innlegg hos hbr.org.

Hun viser til at gode ledere vet at sunn kommunikasjon krever at man legger energi i å knytte bånd til folk, hvilket innebærer at det å inkludere, annerkjenne, gi klar retning, ha meningsfulle samtaler og gi meningsfulle tilbakemeldinger utgjør en sentral kjerne i selskapet. De vet at produktivitet er knyttet til kommunikasjon.

Les også: 3 måter å styrke forholdet til de ansatte på

Det er ikke bare i USA medarbeidere reagerer på manglende tilbakemeldinger fra sjefen.

I Global Employee Index, en undersøkelse fra Ennova - som i Norge blir gjennomført med HR Norge som samarbeidspartner, scorer skandinaviske ledere best på evnen til å skape en kultur preget av tillit og åpenhet. De er imidlertid mindre gode til å gi tilbakemeldinger, sikre målstyring og motivere sine medarbeidere.

 

 

Annonse
Annonse