Annonse
LO-leder Gerd Kristiansen vil har større reiselivsbedrifter, med staten som medeier. Foto: LO

Vil ha Staten inn i reiseliv

Regjeringen arbeider med en Stortingsmeling om reiseliv. LO ber i et innspill til regjeringen om at det utvikles modeller for hvordan staten skal utnytte noe av sin kapitalstyrke i et partnerskap med private aktører. 

Organisasjonen begrunner forslaget med at økt globalisering har gjort betydningen av nasjonalt eierskap mer aktuelt i reiselivet. De poengterer at det å ha beslutningssentra og strategisk orienterte miljøer i Norge gir positive ringvirkninger for verdiskaping i norsk næringsliv og reiseliv. LO mener at Norge må få frem sterke bedrifter som også innen reiseliv kan hevde seg internasjonalt.

Jobb hele året

LO ber også om at myndigheter og næringen må samarbeide for grunnleggende opplæring gjennom blant annet praksiskandidatordninger og gode etter- og videreutdanninger for ansatte i reiselivsnæringen.

Det er mange sesongjobber i reiselivsnæringen og følgelig stor innvandring av sesongarbeidere. LO mener at det skaper et arbeidsliv som det ikke er mulig å delta i for en lokalbefolkning som ønsker varig bosetting. Staten må derfor innrette sine tiltak for å møte utfordringer med sesongsvingninger. Først da kan vi få et reiseliv som bidrar til lokal utvikling og sysselsetting, heter det.

Annonse
Annonse