Annonse
Foto: NTB Scanpix

140 milliarder kroner skal gi strømnettet ny energi

Investeringene skal gi tryggere strømforsyning og legge til rette for nye forbruksvaner og økt bruk av fornybar energi, ifølge interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen.

Undersøkelsen viser at nærmere 40 prosent av investeringene kommer i sentralnettet, vel 50 prosent i regional- og distribusjonsnettet, mens 7 prosent skal brukes på automatiske strømmålere. De nye målerne skal være på plass hos alle strømkunder innen utgangen av 2018.

– Nettselskapene skal gjennomføre en betydelig modernisering av kraftnettet. Forutsigbare og stabile rammevilkår fra myndighetene er avgjørende for å få investeringene på plass, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Investeringene i strømnettet dekkes av nettleien. Ifølge undersøkelsen vil nettleien øke med vel 6 øre per kilowattime fram til 2023, for deretter å falle. Målt i faste 2016-kroner er den reelle økningen vel 2 øre.

– Nettleieøkningen er noe lavere enn vi har sett i tidligere undersøkelser. Mye tyder på at investeringene og dermed økningen i nettleie vil bli jevnere fordelt over et lengre tidsrom, sier Svartsund.

 

Annonse
Annonse