Annonse
Legger ned: – Det er ingen lett beslutning å legge ned arbeidsplasser, men samtidig må vi fornye og endre kompetansen vår, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor.  Foto: NTB-scanpix.

180 mister jobben i Telenor

I Steinkjer får 21 medarbeidere tilbud om sluttpakker etter at kontoret avvikles 31. desember. I Førde blir 17 berørt av nedleggelsen, men samtlige blir tilbudt å jobbe ved Telenors avdeling i Rørvik i Nord-Trøndelag. De får også tilbud om sluttpakker. Kontoret avvikles 31. mars 2017.

Kundesenter i Stavanger

I Stavanger blir kundesenteret for bedrift lagt ned fra april neste år, og 84 personer blir berørt. Alle får tilbud om jobb enten i Kongsvinger eller Rørvik. De blir også tilbudt sluttavtale.

På Telenors hovedkontor på Fornebu blir om lag 60 personer overtallig etter en omorganisering av bedriftsdivisjonen. På Lillehammer legges kontoret ned allerede 30. november, og 46 ansatte samlokaliseres med Telenors avdeling på Fåberg.

Etter ansiennitet

– Telenor står igjen med 24 kontorer mot dagens 27 etter denne endringen. De ansatte som er berørt, blir tilbudt sluttavtale etter ansiennitet, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Bakgrunnen for omorganiseringen er endret markedssituasjon, ifølge telegiganten.

– Mange medarbeidere som har stått på og gjort en god jobb for Telenor i mange år, har i dag fått en tung beskjed. De skal nå få tett oppfølging i den videre prosessen. Det er ingen lett beslutning å legge ned arbeidsplasser, men samtidig må vi fornye og endre kompetansen vår, sier Svendsen.

– Rå og kynisk

– Det er en rå og kynisk personalpolitikk fra Telenors side, sier leder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet.

Han reagerer på at Telenor legger ned avdelingene for kundeservice i Stavanger og Førde, og ifølge forbundslederen erstattes disse av midlertidig ansatte i Rørvik.

– Vi ser ikke hvordan dette styrker Telenor. De kvitter seg med erfaring og erstatter det med noen få nyrekrutterte medarbeidere som får 150.000 kroner mindre i årslønn, sier Andersen.

– Dette er opprørende, sier Roger Rønning, konserntillitsvalgt for Negotia i Telenor.

– En del av de berørte ansatte kunne fortsatt hatt jobbet fremover dersom ledelsen hadde fulgt Negotias oppfordring om større fokus på kompetanseheving og kompetanseendring av egne ansatte, fortsetter han. 

Nedbemanning i Telenor

  • Telenor Norge kutter antall kontorer fra 27 til 24.180 ansatte på fem steder blir berørt.
  • Steinkjer-kontoret stenges 31. desember. 21 medarbeidere får tilbud om sluttpakker.
  • Førde-kontoret stenges 31. mars 2017. 17 medarbeidere blir berørt og blir tilbudt jobb ved avdelingen i Rørvik i Nord-Trøndelag. De får også tilbud om sluttpakker.
  • Stavanger-kundesenteret for bedrift legges ned 31. mars 2017, 84 personer tilbys jobb i Kongsvinger eller Rørvik. De blir også tilbudt sluttavtale.
  • Telenors øvrige virksomhet i Stavanger, med om lag 90 ansatte, blir ikke berørt.
  • Fornebu: Bedriftsdivisjonen omorganiseres og om lag 60 personer blir overtallig, i all hovedsak på Fornebu. De vil bli tilbudt sluttavtaler.
  • Lillehammer-kontoret legges ned 30. november i år, 46 ansatte samlokaliseres med Telenors avdeling på Fåberg. Ingen blir overtallig.

 

Annonse
Annonse