Annonse
Foto: ID 48581481 © Rawpixelimages | Dreamstime.com

3 gode råd for å få til ekte kommunikasjon

«Hvis andre opplever deg som stresset, overlesset og distrahert, vil de vegre seg for å bryte inn i den skjøre måten de ser at du tilnærmer deg tingene på. Hvis du i stedet roer ned tempoet og virkelig er tilstede i situasjonen, skjer det imidlertid noe. Da skaper du en mulighet for at folk kommer til deg med ny informasjon, spørsmål og ideer.»

Dette skriver konsulent Elisabeth Doty i et innlegg hos nettstedet strategy+business der hun minner om at ekte toveiskommunikasjon kan gi langt bedre resultater enn kommunikasjon etter «postkontormetoden».

Rådet om å stresse ned, kan være til ettertanke, og Doty råder også ledere til å være mindre opptatt av å avlevere et perfekt budskap eller å «vinne» kommunikasjonen, og i større grad være opptatt av ekte toveiskommunikasjon. Det vil si en form for kommunikasjon som er et puslespill der ulike personer representerer ulike, kritiske brikker.

Budskapet er at man bør dele perspektiver og erfaringer, og Doty byr på noen gode råd om hvordan man kan skape en situasjon der god kommunikasjon kan skje. Dette er – fritt oversatt – essensen i noen av tipsene:

 • Ro ned
  Hvis andre opplever deg som stresset, hektisk, overlesset med informasjon og lite tilstede, vil mange vegre seg for å snakke. De vegrer seg for å bryte inn i den skjøre atmosfæren du omgir deg med.
   
 • Skap et trygt rom
  Forsøk å skape en komfortabel, uformell tone og inviter til åpenhet gjennom å selv dele noen spørsmål og ting du tviler på. Inviter folk til å snakke på et tidlig tidspunkt. Møt dem med nysgjerrighet og lytt med et åpent sinn. Vær genuint interessert i det folk sier, og være åpen for la deg påvirke. Dette gjør at folk rundt deg får økt selvtillit og blir oppmuntret til å dele spørsmål og ideer.
   
 • Still inviterende spørsmål
  Spørsmål – som du ikke vet svaret på – kan bidra til økt fokus på kommunikasjonen, uten at kreativiteten svekkes.

Elisabeth Doty har tro på å jobbe gjennom toveiskommunikasjon, og mener at ledere som gjør dette tar bedre beslutninger. Én av grunnene til dét, er at dette er ledere som tør å eksponere seg for nye, friske tanker. De reduserer risikoen for å kjøre seg fast i forutsigbar, lite effektiv kommunikasjon. 

Annonse
Annonse