Annonse

58 prosent flere ledige ingeniører og IKT-folk

Ved utgangen av februar var 90.900 registrert som helt arbeidsledige hos Nav. Det er en økning på 9.400 personer sammenlignet med februar i fjor, og tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Fylkesvis har Rogaland høyest andel arbeidsledige, med totalt 4,9 prosent. Aust-Agder følger etter med sine 4,5 prosent. Den laveste ledigheten har Oppland, Sogn- og Fjordane og Troms, alle med 2,3 prosent.

Den største økningen i arbeidsløsheten fordelt på yrke er registrert innen ingeniør- og IKT-fag, der 2.893 flere er arbeidsledige sammenlignet med februar 2015. Det tilsvarer 58 prosent. Også industrisektoren opplever en markant endring i andelen arbeidsløse, med 28 prosent økning i samme periode.

Endringen fylkesvis viser at den totale arbeidsledigheten har økt med 67 prosent i Rogaland og 35 prosent i Hordaland siden februar 2015. Begge fylkene har mange sysselsatte i oljerelatert virksomhet.

Nedgangen er størst i Hedmark og Nordland, der andelen arbeidsløse ble redusert med henholdsvis 12 og 5 prosent i samme periode.

 

Annonse
Annonse