Annonse

Arbeidsinnvandring alle er tjent med

SYNSPUNKT Vi må sparke oppover, ikke nedover gjennom å kjempe mot EØS-regler som tillater grov utnyttelse av arbeidsinnvandrere heller enn å kjempe mot de som kommer til Norge for å jobbe. Dette krever at EØS-avtalen erstattes med en handelsavtale. Først da kan vi utvikle en politikk for arbeidsinnvandring som verken diskriminerer eller undergraver den norske samfunnsmodellen.

Fri flyt av arbeidskraft, tjenester og fri etableringsrett er grunnleggende for EU. Sammen med utvidelsen av EU 1.5 2004 har dette endret arbeidslivet grunnleggende i alle EU-land, Norge inklusive. Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er i dag et stort samfunnsproblem. I sentrale EU-land har fagbevegelsen hatt kraftig tilbakegang. 

Dette skyldes ikke arbeidsinnvandrere. Det skyldes at arbeidsinnvandring skjer etter EU- og EØS-regler som er skreddersydd for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Et eksempel på hvordan EØS legger føringer for norske arbeidstakeres rettigheter, er hvordan ESA har startet formell sak mot høyesterettsdommen som ga Fellesforbundet medhold i verftsaken. Forbundets krav var at arbeidsgivere i verftsindustrien skulle få dekket blant annet kost losji og reise. Dersom EFTA-domstolen nå velger å bruke EØS-avtalen til å overkjøre norsk høyesterett og fagbevegelse, vil det legge ytterligere til rette for at utenlandsk arbeidskraft får et konkurransefortrinn ved å ha dårligere arbeidsvilkår, lønn og rettigheter. Det er dette som er kjernen av problemet knyttet til arbeidsinnvandring.

Kathrine Kleveland

Kathrine Kleveland er leder i Nei til EU. 
Annonse

Kathrine Kleveland

Kathrine Kleveland er leder i Nei til EU. 
Annonse