Annonse
Foto: Jannoon028 | Dreamstime.com

Dagens Perspektiv søker journalister

STILLINGSANNONSE: Dagens Perspektiv er en digital dagsavis med fokus på hvordan virksomheter ledes, arbeidslivet utvikles og samfunnet styres. Noen av artiklene trykkes også i Ukeavisen Ledelse.

For å utvikle Dagens Perspektiv som en digital nyhetsavis, vil vi knytte til oss to nye journalister.

Den ene stillingen er fast og skal dekke arbeidsliv, forvaltning ogsamfunnsstyring. Utdannelse og/eller meget gode kunnskaper innen jus, økonomi eller statsvitenskap vil bli vektlagt.

Den andre stillingen er en prosjektstilling i seks måneder. Arbeidsliv og ledelse blir prioriterte stoffområder.

Her er det ønskelig med utdanning eller kunnskaper innen psykologi, sosiologi eller idehistorie.

Vi er ute etter kunnskapsrike journalister som skriver drivende godt og har spisskompetanse innen digital publisering.

Kvinner og unge med noen års journalistisk erfaring oppfordres til å søke.

Kontaktpersoner

  • Redaktør Knut Petter Rønne tlf 97 01 28 37 og/eller klubbleder Anita Myklemyr tlf 90 66 74 62 kan svare på spørsmål.

 

Annonse
Annonse