Annonse
Finansminister Siv Jensen legger frem revidert nasjonalbudsjett onsdag 11. mai. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dette vet vi om revidert nasjonalbudsjett

 • 1.000 flere tiltaksplasser per måned i andre halvår for å motvirke veksten i arbeidsledigheten.
 • Permitteringsordningen utvides slik at det blir mulig å få dagpenger i 52 uker mot 30 uker nå.

 • Dagpengereglene endres for å gjøre det enklere å kombinere ledighetstrygd med utdanning.

 • 65 millioner kroner til elektriske ferjer og annen grønn skipsfart.

 • Ytterligere 50 millioner til programmet Demo 2000, som støtter teknologiprosjekter i olje- og gassnæringen.

 • 150-200 millioner til kommuner på Sør- og Vestlandet med høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet.

 • 30 millioner til prosjektet «Saving Oseberg», som dokumenterer tregjenstander fra Osebergfunnet.

 • 21 millioner til å utvide ordningen med bostøtte for flyktninger i bokollektiv.

 • 12 millioner til dialoggrupper for å redusere vold i og utenfor asylmottak.

 • 4 millioner til at flyktninger skal kunne lage skolelunsj.

 • 320 millioner til kommunene til bosetting av flere flyktninger og enslige asylbarn.

 • 800 millioner kroner mindre til mottaksapparatet for asylsøkere. Pengene tas fra fjorårets ekstrabevilgning på 2 milliarder kroner.

 • 21 millioner i ekstrabevilling til opprydding i kommunene Eigersund, Lund og Kvinesdal etter ekstremværet Synne i fjor vinter.

 • 10 millioner til informasjonskampanje om hjerneslag.

 • Momsfritak for butikker som gir bort mat til veldedige formål.

 • Økt låneramme til Det internasjonale valutafondets (IMF) låneordninger for lavinntektsland til om lag 7 milliarder.

 • Forslag til mandat for et nytt statlig fond med en forvaltningskapital på 20 milliarder til investeringer i selskaper som utvikler og bruker grønn teknologi.

 • Midler til en videre utredning av forskningsparken Ocean Space Centre i Trondheim.

 • 10 millioner ekstra til Redningsselskapet for å hindre at redningsskøyter blir tatt ut av drift.

 • Regjeringen snur og tar to produkter for stomiopererte tilbake i blåreseptordningen. Kuttet som reverseres, anslås til 8,5 millioner kroner.

 • 5 millioner kroner ekstra til egne integreringsmottak hvor asylsøkere kan komme raskt i gang med norskopplæring og arbeidspraksis

Annonse
Annonse