Annonse
Forbrukerombud Gry Nergård går til Finans Norge. Foto: NTB Scanpix

Disse vil bli Forbrukerombud

I alt 16 personer har søkt stillingen som nytt Forbrukerombud, ni menn og sju kvinner. Noen av søkerne peker seg ut som litt mer erfarne:
  • Tor Bang, førsteamanuensis/Associate professor in Marketing Communication ved Handelshøyskolen BI
  • Jan Roar Beckstrøm, fungerende ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen
  • Bjørn Eidem, spesialrådgiver næringspolitikk i NHO
  • Elisabeth Lier Haugseth, assisterende likestillingsombud
  • Benedicte Mælan, seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fagdirektør i Forbrukerombudet Tonje Skjelbostad er eneste interne søker på listen. 
 
Forbrukerombud Gry Nergård (50) går fra Forbrukerombudet til Finans Norge der hun blir direktør for forbrukerpolitiske spørsmål når hennes åremål som Forbrukerombud avsluttes i høst.

Hun var nestleder for Forbrukerombudet fra 1995 og tok over ledervervet som Forbrukerombud i 2010. Dette er en åremålsstilling med seks års varighet. 

– Jeg vil jobber for at finansnæringa tar enda mer ansvar på selvstendig grunnlag overfor forbrukerne, og sånn sett kan vi få til mer enn det bare lovgivningen sier i dag. Jeg opplever at jeg har fått et annet type virkemiddel internt i bransjen, og er glad for at bransjen selv har lyst å bli utfordret på det, ved å ansette meg, svarte Nergård til Dagens Perspektiv tidligere i år på spørsmål om hvorfor hun valgte å gå til Finans Norge.

Annonse
Annonse