Annonse

Enighet om integrering

Sentrum–venstre vil gjerne legge premissene for integreringsdebatten og skyve Sylvi Listhaug ut på sidelinjen. Blant dem som hevder det er i ferd med å skje, er kommentator Arne Strand. «Listhaug fratas initiativet», er hans konklusjon i Dagsavisen i dag. Bakgrunnen er at et utvalg som Agenda tok initiativet til i fjor nå har levert en rapport om hva som bør gjøres for å få til en bedre integrering. Bård Vegar Solhjell (SV) har ledet utvalget hvor også Jette F. Christensen (Ap), Dagrun Eriksen (KrF), Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp) og Sveinung Rotevatn (V) har vært med. En rekke fagfolk har bidratt til rapporten som ender opp i 10 bud for en bedre integrering.

«Velkommen etter, Agenda», sier statssekretær Hanne Iversen (Frp) til Dagsavisen. Hun har et poeng. Flere av disse budene må kunne betegnes som Frp-politikk. Iversen kan heller ikke se at det er vesentlige forskjeller mellom Agenda-rapporten og den integreringsmeldingen regjeringen har lagt fram og som Stortinget har sluttet seg til.

Retning Frp

At utvalget beveger seg i retning Frp, er reaksjonene fra muslimsk hold et uttrykk for. Lege og skribent Usman Rana, som ivrer for at muslimer skal integreres i det norske samfunnet, reagerer sterkt på flere av forslagene fra Agenda-gruppen. Han sier til Klassekampen at flere av integreringsforslagene har en antimuslimsk slagside og nevner forbundet mot hijab i barneskolen som eksempel. Utvalget vil også ha forbud mot niqab og felles svømmeundervisning for barn skal være obligatorisk. De går også inn for at det skal stilles krav om likestilling i trossamfunn dersom en skal motta støtte fra staten. Her kan en fort kjøre seg fast. Hvis et trossamfunn bryter en lov, er det en sak for politiet. Men hvis det skal stilles betingelser knyttet til støtte, er et nytt tilsyn like om hjørnet. De skal få slite med å balansere religionsfriheten i forhold til hva politikerne måtte mene.

Uenig med regjeringen

Utvalget har et annet syn enn regjeringen på et viktig punkt. Så snart identiteten til en asylsøker er klarlagt, og altså før en har fått svar på søknaden om opphold, skal en kunne få en midlertidig arbeidstillatelse. Jette Christensen sier til NTB at hun ikke tror dette vil føre til at flere søker asyl i Norge.

Det er bred enighet i Stortinget om integreringspolitikken. Agenda-rapporten varsler verken et taktskifte eller en annen retning.

Det kan det fort føre til. Det avgjørende er hvilke regler og praksis andre land i Nord-Europa legger seg på. Blir det betraktelig enklere å skaffe seg jobb i Norge, enn i andre land, vil flere foretrekke å komme til Norge.

Det kan ellers stilles spørsmål om midlertid arbeidstillatelse er et integreringstiltak eller et innvandringsregulerende tiltak. Det er ikke mange av flyktningene som raskt ville kunne få seg en jobb. Det trengs språkopplæring og en må bli kjent med forholdene i Norge. Det kan også argumenteres for at de arbeidsplassene vil har å tilby, bør gå til de som faktisk har fått opphold.

Civita og Agenda

Det kan med en viss rett sies at tankesmien Civita har vært med på berede grunnen for dagens regjering ved at de har invitert representanter fra Høyre, Frp, V og KrF for å utvikle et ideologisk grunnlag for et borgerlig regjeringssamarbeid. Agenda forsøker å spille en tilsvarende rolle og slik sett bidra til at Jonas Gahr Støre kan bli statsminister neste år.  Agenda har fått med seg sentrale politikere fra KrF og Venstre til å bidra når det gjelder en fornyet integreringspolitikk. Om Sveinung Rotevatn og Dagrun Eriksen har vært med i utvalget, har ikke det nevneverdig betydning for hvordan Venstre og KrF vil posisjonere seg foran valget neste år. Det er bred enighet i Stortinget om integreringspolitikken. Agenda-rapporten varsler verken et taktskifte eller en annen retning.

For Agenda er dette en fin markering av den rollen de ønsker å spille. Integreringsdebatten må fortsette og det er slett ikke sikker Ap, SV, Sp, KrF og Venstre vil stå sammen når partiene skal konkludere.

Annonse
Annonse