Annonse
Foto: MIXEvent  

Ensomme ulver de mest innovative

Når omstilling står på dagsorden gjelder det å ta godt vare på de folkene i organisasjonene som bryter med status quo. De aller mest kreative og innovative folkene er også ofte de som har oppfatninger og oppførsel fjernest fra sentrum.  Det sier psykologen Robert Sternberg til nettstedet Techinsider.io. Det er disse menneskene som ofte er villig til å skape og promotere de rare ideene som til slutt blir allmenn innsikt. 

Stenberg har forsket på kreative mennesketyper i over 30 år. En ting han merket seg tidlig, var at kunstnere ofte definerte kreative personer som de som er villige til å ta risiko og til å følge handlingene sine til sine ytterste konsekvenser - med andre ord, de var villige til å ta kostnadene ved å feile, selv om disse kunne være betydelige. Når Stenberg spurte folk i næringslivet om hva som kjennetegner en kreativ person, svarte de ofte at det er en som styrer unna konvensjonelle tankemønstre. Å gjøre noe helt anderledes fra slik majoriteten gjør det, krever mot. Det er både lettere og mer komfortabelt å følge flokken. Men de mest originale ideene, uansett fag, oppstår ikke hvis man prøver å gjøre alle til lags.

Stengbergs forskning peker i retning av at det er klare karaktertrekk ved mennesker som bryter ny mark. Dette bør du ser etter om du trenger slike folk på laget ditt:

  • Eksentrisk personlighet. En person som er villig til å gjøre det motsatte av det fornuftige, vil nesten alltid fremstå som ganske rar for resten av oss. Det gjør også at de ofte fremstår som ensomme ulver.
  • Mot. Kreativitet er ofte det naturlige resultatet av at noen har tatt en stor risiko. Et typisk trekk ved disse personene er at de ikke er redd for konsekvenser som ofte skremmer andre til å forbli passive.
  • Gnissninger. Folk som går sine egne veier, er ofte ikke like interessert i å gå de veiene du tegner opp for dem.  En løsning kan være å la dem få utføre sine egne prosjekter i deler av arbeidstiden, slik for eksempel Google har praktisert i en årrekke ved å la ansatte jobbe med egne prosjekter en dag i uken.

 

 

 

Annonse
Annonse