Annonse
Olje- og energiminister Tord Lien fikk signalene han ba om.
Olje- og energiminister Tord Lien fikk signalene han ba om. Foto: NTB scanpix

– Grunn til optimisme for norsk olje- og gassnæring

EU-kommisjonen la i dag frem pakken "A sustainable Energy Security Package", den såkalte "vinterpakken" som skal sikre stabil og fornybar energi til Europa, også i krisetider.

Kommisjonen bekrefter som ventet at gass kommer til å være en svært viktig del av EUs energisatsing i mange år.

– Som en stor leverandør av gass til Europa, vil pakken få betydning for Norge, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

 At Kommisjonen legger stor vekt på gass også i årene som kommer er positivt. Pakken som fremlegges i dag bekrefter de signaler jeg nylig har fått i møter med Šefčovič og Arias Cañete - EU ønsker norsk gass. Norge har store gjenværende gassressurser og vil være en langsiktig og pålitelig leverandør av gass til Europa, sier olje- og energiminister Tord Lien.

– Grunn til optimisme

Også bransjeforeningen Norsk olje og gass er positive til satsingen.

 Dette er en klar bestilling av norsk gass i lang tid fremover. Den gassen skal vi levere, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, og fremhevet det han mener er en klar klimagevinst:

– Norsk gass vil være et viktig bidrag for å redusere bruken av kull, og dermed bidra til redusere utslippene av CO2 i Europa. For hver enhet kull som kan erstattes med norsk naturgass halveres klimagassutslippene.

Bransjeforeningen understreker at pakken vil gi økt etterspørsel etter norsk gass, og følgelig gi hele næringen et etterlengtet løft:

 For norsk olje- og gassnæring gir dette grunn til optimisme og visshet om at vi kan investere videre på norsk sokkel, vel vitende om at det vil være et marked for norsk gass i lang tid fremover.

 

Annonse
Annonse