Annonse
Administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen, sier hun vil se grundig på varselet hun nå har fått fra ESA.
Administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen, sier hun vil se grundig på varselet hun nå har fått fra ESA. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Har Telenor forhindret konkurranse gjennom sin dominerende stilling i Norge?

Telenor kan ha misbrukt sin dominerende stilling i Norge og hindret konkurranse, lyder en foreløpig konklusjon fra EFTAs overvåkingsorgan ESA.

ESA sendte mandag et brev til Telenor med innsigelser mot mobilgigantens opptreden i tre norske markeder. Det gjelder grossistmarkedet for tilgang i mobilnett, markedet for mobilt bredbånd til privatkunder og markedet for mobiltjenester til bedriftskunder.

ESA understreker at det er snakk om foreløpige konklusjoner som Telenor nå skal få svare på før overvåkingsorganet tar en endelig avgjørelse.

– Dette er kun en foreløpig vurdering fra ESA, og vi skal nå vurdere varselet grundig, sier administrerende direktør Berit Svendsen i Telenor Norge.

Begrenset konkurransen

ESA er vaktbikkja som sørger for at EFTA-landene overholder reglene i EØS-avtalen. Overvåkingsorganet finner det «sannsynlig» at Telenors prising av såkalte mobiltilgang- og origineringstjenester for grossistkunder har begrenset konkurransen i markedet for mobilt bredbånd til privatkunder.

«I perioden fra januar 2008 til slutten av 2012 tok Telenor høyere priser av grossistkunder enn de selv solgte tjenester for i sluttbrukermarkedet», heter det fra ESA.

Bedriftskunder

For bedriftskundene er ESA bekymret for at Telenor har begrenset konkurransen ved å gjøre det svært vanskelig å bytte leverandør og for dyrt for konkurrenter å kapre kunder fra Telenor.

«Gebyrene overgår det kunden kan spare ved å akseptere bindingstiden. ESAs foreløpige konklusjon er at også dette innebærer et brudd på EØS-konkurransereglene», lyder den foreløpige konklusjonen.

Svendsen stiller seg spørrende til dette.

– Varselet kan tyde på at ESA mener Telenor ikke kan følge forretningspraksis i markedet, selv om Telenor faktisk har mildere bindingspraksis enn det som er vanlig i markedet. Det setter jeg spørsmålstegn ved, men vi vil gå nøye gjennom varselet fra ESA før vi konkluderer på videre prosess, sier hun.

Ansvar

Selskaper med en dominerende posisjon i markedet har et særlig ansvar for å opptre på en måte som ikke hemmer konkurransen, understreker Frank Büchel i ESA i en pressemelding.

– Begrenset konkurranse kan ramme forbrukerne i form av høyere priser, lavere kvalitet, dårligere utvalg og mindre nyskaping. Det er derfor i norske forbrukeres interesse at ESA griper inn i saken, sier han.

Telenors svarfrist til ESA er 11. april. Det kan også bli holdt en muntlig høring i saken, dersom Telenor ønsker det.

Bakgrunnen for varselet er funn som ESA og Konkurransetilsynet gjorde i forbindelse med et uanmeldt besøk hos Telenor i desember 2012.

 

Annonse
Annonse